เทียบเบอร์ SCR หลักการพื้นฐาน

หลักการพื้นฐาน   เทียบเบอร์   SCR  

หลักการพื้นฐานเพื่อเทียบสเปค SCR เบอร์เก่ากับเบอร์ใหม่ว่ามีโอกาสใช้แทนได้ไหม  ค่าทางไฟฟ้าหรือพารามิเตอร์ของ SCR มีหลายอย่างแต่จะเริ่มพิจารณาค่าที่สำคัญที่สุดก่อน  เอสซีอาร์มีชื่อเรียกอีกชื่อว่าไทริสเตอร์ สามารถนำกระแสค้างได้  เมื่อมีแรงดันไฟฟ้าทีขา A และ K เอสซีอาร์จะยังไม่นำกระแสเมื่อมีแรงดัน V(GT) และกระแส I(GT) มาทริกที่ขา G มันจีงจะนำกระแส   เมื่อต้องการสั่งให้ SCR หยุดนำกระแสไม่สามารถสั่งที่ขา G ได้  ต้องใช้วงจรควบคุมอีกชุดมาควบคุมแรงดันและกระที่ขา A และขา K  การนำ SCR ไปใช้งานห้ามนำไปใช้ที่จุดพังทลายหรือ Break Down  ปกติจะมีวงจรสนับเบอร์เพื่อป้องกัน  SCR เสียหายจากแรงดัน dV/dt  ที่มากเกินไป   ค่าทางไฟฟ้าที่ต้องเช็คเป็นอันดับต้นๆเพื่อประเมินว่าจะใช้แทนได้หรือไม่มีดังนี้

1)  I(GT)   กระแสทริกขาเกต  ให้เช็คค่า Min  ค่า Max

2)  V (GT) แรงดันทริกขาเกต  ให้เช็คค่า Min  ค่า Max

3)  แรงดัน  V(DRM)   =   Repetitive peak  off-state  voltage  เป็นแรงดันที่ขา A และ K

4)  กระแส  I(T) rms    =    On-state rms current  ต้องเท่ากันหรือมากกว่าได้

5)  กำลังไฟฟ้า     P = average  power dissipation

6)  กระแส I (H)    Holding current 

7)  กระแส  I(L)    Latching current

8) V(F)   =  Peak  forward  volate  drop เป็นแรงดันที่ตกคร่อมขา A และ K  ของ SCR ขณะนำกระแส

9)    di/dt    อัตราการเปลี่ยนแปลงกระแส   ค่า     Max

10)  dv/dt   อัตราการเปลี่ยนแปลงแรงดัน   ค่า  Max

11)  t(gt)   Turn-on Time   เวลาที่ขาเกต หรือ  G   ใช้ในการ ON

12)  t(q)   Turn-off  Time  เวลาที่ต้องใช้เพื่อให้ขา A และ K หยุดนำกระแส  

ให้เช็คค่าที่สำคัญเหล่านี้ก่อนจากนั้นค่อยเช็คพารามิเตอร์อื่นๆเทียบเบอร์ SCR


การวัดไทริสเตอร์ การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 


การวัดไทริสเตอร์ การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง