การวัดไทริสเตอร์ การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

การวัดไทริสเตอร์   SCR  ด้วยมัลติมิเตอร์

ก่อนวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังให้ดูที่ป้ายและสัญลักษณ์บอกชนิดของอุปกรณ์  การวัดให้วัดนอกวงจรและวัดขณะที่ไม่มีไฟ  ยกตัวอย่างตามรูปตามด้านล่างเป็นไทริสเตอร์มอดูล  ข้างในมี  SCR   2  ตัว  หลังจากดูตำเหน่งขาที่ป้ายแล้วจะทำการวัดต่อเป็นลำดับ


1)  วัดขา G และ K ของ SCR ตัวที่  1   ถ้าดีจะได้ค่าความต้านทานประมาณ  10-20 Ohm


test  SCR module with multimeter


2)  วัดขา G และ K ของ SCR ตัวที่  2   ถ้าดีจะได้ค่าความต้านทานประมาณ  10-20 Ohm
test  SCR module with multimeter3)  วัดขา A และ K ของ SCR ตัวที่  1   ถ้าดีจะได้ค่าความต้านทานประมาณ  Mega  Ohm หรือ OL ขึ้นอยู่กับรุ่นหรือเบอร์ SCR

Test  SCR  Thyristor


4)  วัดขา A และ K ของ SCR ตัวที่  2   ถ้าดีจะได้ค่าความต้านทานประมาณ  Mega  Ohm หรือ OL   ขึ้นอยู่กับรุ่นหรือเบอร์ SCR

test  SCR  module with multimeterเลือกหัวข้อ อ่านต่อ

อ่านค่า   R   4  แถบสี

อ่านค่า  R    5  แถบสี


ต่อ คาปาซิเตอร์  C  อนุกรม  และ ขนาน
สูตร  วงจรอนุกรม  วงจรขนาน   กฏการแบ่งกระแส   และ กฏการแบ่งแรงดัน


วัด SCR และไทริสเตอร์มอดูล


วัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง


อ่านค่าเบอร์วาริสเตอร์  ( Varistor )

และหัวข้ออื่นๆ อีกมาก   ให้ดูที่รายการหัวข้อด้านข้าง   หรือ เลื่อนหน้าด้านล่าง  >  เพื่อดูหัวข้อถัดไป