การเลือกใช้ตัวต้านทานและการเทียบตัวต้านทาน ตัวต้านทานใช้แทนได้ไหมและถามค่าอาร์ที่จะใช้แทนสามารถหาตำตอบจากบทความ

การเลือกใช้ตัวต้านทานและการเทียบสเปคตัวต้านทานใช้แทน

สอบถามเรื่องตัวต้านทานใช้แทนได้ไหม และถามค่าอาร์  ตัวต้านทานเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานที่นิยมเทียบสเปคเนื่องจากสามารถเทียบสเปคได้ง่ายและใช้งานแทนได้จริง มีความเสี่ยงน้อยมากที่จะใช้แทนไม่ได้  ข้อมูลที่จำเป็นต้องทราบคือข้อมูลของตัวต้านทานตัวเก่า  ถ้าตัวต้านทานไหม้จำเป็นต้องหาข้อมูลค่าของ  R  จาก ข้อความ ตัวเลข ตัวอักษร  จากคู่มือ หรือวิธีการอื่นๆที่นอกตำรา  เช่น ถ้ามันขาดก็ลองต่อจุดที่ขาดก่อน จากนั้นเอามัลติมิเตอร์วัดดูค่าโอห์ม  จะช่วยให้ประมาณค่า คาดเดาค่าใกล้เคียงที่ควรจะเป็นจากหลักฐานที่มีอยู่


ตัวต้านทาน เทียบสเปค  ใช้แทน  ຕົວຕ້ານທານ

สเปคที่ต้องคำนึงถึงในการเทียบสเปคตัวต้านทานมีดังนี้

1).  ค่าความต้านทานกี่โอห์ม ?   กี่ K  Ohm  ,  Mega Ohm    -----  ต้องค่าเท่าเดิม
2).  % ความคลาดเคลื่อน   ----------ต้องเท่าเดิมหรือ  %  น้อยกว่าได้
3).  กำลังไฟฟ้าหรือวัตต์ของตัวต้านทาน  ------ ต้องเท่าเดิมหรือมากกว่าได้
4).  ชนิดของวัสดุ เช่น  ตัวต้านทานเมตัลฟิล์ม  ตัวต้านทานคาร์บอนฟิล์ม  ตัวต้านทานไวร์วาวด์  ตัวต้านทานทนความร้อน  ตัวต้านทานกระเบื้อง   เป็นต้น ควรใช้  R ชนิดเดิม บางวงจรใช้ R ต่างชนิดแทนได้
5).  ประเภทของวงจรและการใช้งาน  จะเป็นตัวกำหนดหรือเลือกชนิดตัวต้านทาน
7).  อุณหภูมิแวดล้อมในวงจร จะมีผลต่อความทนและอายุการใช้งานของ R  ข้อนี้จะขึ้นอยู่กับชนิดวัสดุของ R
6).  ขนาดและรูปร่างของตัวต้านทาน  ให้ใช้ขนาดเดิมจะดีที่สุด  ขนาด R  ใส่ได้พอดีไหม  ?  บางกรณีที่จำเป็นจริงๆอาจมีการดัดแปลงใส่แทน


อ่านหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจต่อ   ดูหัวข้อด้านล่างสุด   >


การวัด  SCR  มอดูล  หรือ  ไทริสเตอร์  มอดูล