เบอร์แทนไดโอด กรณีตัวอย่าง ใช้ไดโอด RL207 แทน SR207 ได้ไหม ?

หาเบอร์แทนไดโอด  โดยใช้ตัวอย่าง  ไดโอดเบอร์  RL207 แทน  SR207 

การหาเบอร์แทนไดโอดเป็นสิ่งที่ช่างจำเป็นต้องทำเป็นประจำเพราะไดโอดนั้นใช้เยอะในวงจรและเป็นอุปกรณ์ที่มักจะเสียด้วย  หลายครั้งไดโอดเบอร์ที่ต้องการ  หาไม่ได้หรือบางครั้งก็ไม่มีสต๊อค     สั่งได้แต่ต้องรอของนาน   ถ้าเรารู้หลักการหาเบอร์แทนไดโอด  ก็มีโอกาสสูงมากที่จะใช้เบอร์แทนในงานซ่อมด่วน

ยกตัวอย่างกรณีศึกษา  ไดโอดเบอร์  RL207 ใช้แทน  SR207  ได้ไหม     ?
เริ่มจากหาข้อมูลเบื้องต้นของไดโอดแต่ละเบอร์ก่อน


1)    หาชนิดของไดโอด  
RL207  เป็น  Silicon  Rectifier   เป็นไดโอดที่ใช้ในงานเร็คติไฟเออร์หรือวงจรเรียงกระแสไฟฟ้า
SR207  เป็น  Schottky Barrier Rectifier   เป็นไดโอดที่ใช้ในงานเร็คติไฟเออร์หรือวงจรเรียงกระแสไฟฟ้า
สรุปไดโอด 2 เบอร์นี้ชนิดของวัสดุต่างกัน  ดูคราวๆไดโอด 2 เบอร์นี้มีประเภทการใช้งานเหมือนกันคือเร็คติไฟเออร์ (เรียงกระแสไฟฟ้า)แต่ให้พิจารณาข้อต่อไปนี้ก่อนด้วย

2)    ค่าทางไฟฟ้าของไดโอด มีค่ากระแส  แรงดัน  และความเร็วในการทำงาน ( การสูญเสีย )
RL207     2A    V(R) = 1000V    Vf  =  1.1V      เป็น   Silicon  Diode      ใช้งานความถี่ต่ำ
SR207     2A    V(R) = 70V        Vf   =  0.75V   เป็น   Schottky  Diode   ใช้งานความถึ่สูง
แรงดัน V(R)  ไม่เท่ากันใช้แทนกันไม่ได้ และประเภทของไดโอดก็ไม่เหมือนกันด้วยจึงใช้แทนไม่ได้


หลักการทั่วไปในการใช้ไดโอด.....
Schottky  ไดโอด   จะใช้กับวงจรความถึ่สูง  high frequency rectification   วงจรป้องกันที่เน้นความเร็วในการทำงานเพื่อตัดวงจรก่อนอุปกรณ์ /วงจรส่วนอื่นๆจะเสียหาย    และวงจร  low voltage ที่ต้องการค่า Vf   ต่ำกว่าปกติ    เช่น   วงจรเร็คติไฟเออร์หรือเรียงกระแสไฟฟ้าประเภทสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย
Silicon  ไดโอด  จะใช้กับวงจรความถี่ต่ำ  เช่น  วงจรเร็คติไฟเออร์หรือวงจรเรียงกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำ เช่นวงจรเร็คติไฟเออร์หรือเรียงกระแสไฟฟ้าประเภทมาตรฐาน


สรุป ไดโอด  RL207 แทน  SR207  ใช้แทนกันไม่ได้เนื่องจากเหตุผลหลายข้อที่กล่าวมา
   การวัดไทริสเตอร์ การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง