เบอร์แทนและแนวทางเทียบเบอร์ทรานซิสเตอร์ C1815 D718 D5703 MJE13003 และ B817

เรื่องการเทียบเบอร์ทรานซิสเตอร์

ตัวอย่างการหาเบอร์แทนทรานซิสเตอร์  5 ตัวอย่าง / 5  เบอร์มีดังนี้  2SC1815   2SD718   2SD5703   MJE13003 และ  2SB817


เทียบเบอร์ทรานซิสเตอร์
ต้องการเทียบเบอร์ทรานซิสเตอร์เองให้ใช้แนวทางในตารางที่อยู่ด้านล่างสุดเป็นแนวทาง   ข้อควรระวังในการเทียบเบอร์ทรานซิสเตอร์คือเบอร์ขึ้นต้นเหมือนกันแต่ลงท้ายไม่เหมือนกันต้องเช็คก่อนใช้งานเพราเบอร์ลงท้ายต่างกันอาจหมายถึงอัตราขยายไม่เท่ากันหรือบางกรณีหมายถึงแรงดันไฟไม่เท่ากัน  เช่น 
เบอร์   2SC1815         มีอัตราขาย hfe      min 70     -    max  700  
เบอร์   2SC1815-O     มีอัตราขยาย hfe    min 70    -     max  140   
เบอร์   2SC1815-Y      มีอัตราขยาย hfe   min 120   -    max  240   
เบอร์   2SC1815-GR   มีอัตราขยาย hfe    min 200  -    max  400    
เบอร์   2SC1815-BL    มีอัตราขยาย hfe    min 350  -    max  700


ตัวอย่างการเทียบเบอร์ทรานซิสเตอร์

1)  C1815 =  2SC1815  เป็นทรานซิสเตอร์ชนิด NPN   IC=150mA   400mW    Vceo = 50V  ,  Vebo = 5V , อัตราขยาย hfe = min  70 - max 700   ความถี่  Transition Frequency (ft)  =  80 MHz  การใช้งานเบอร์นี้คือใช้ขยายสัญญาณทั่วไป  ( general purpose amplifier application )ตัวถัง  TO-92  ลักษณะขาเรียง  E  C  B  มองจากด้านหน้า    

เบอร์ใกล้เคียงคือ    
2SC1347   เป็นทรานซิสเตอร์ชนิด NPN   IC= 500mA   600mW    Vceo = 50V  ,  Vebo = 5V , อัตราขยาย hfe = min  60 - max 340   ความถี่  Transition Frequency (ft)  =  200 MHz   ตัวถัง  TO-92  ลักษณะขาเรียง  B  C  E   มองจากด้านหน้า  ระวังการเรียงขาไม่เหมือนกันกับเบอร์เดิม  ให้เช็ค Datasheet เปรียบเทียบก่อนต่อและหันตำเหน่งขาอุปกรณ์ให้ตรงกับวงจรเก่า(เบอร์เดิม)  


 2)  D718 = 2SD718    เป็นทรานซิสเตอร์ชนิด NPN   IC=10A   80W    Vceo = 120V  ,  Vebo = 5V , อัตราขยาย hfe = min  55 - max 160   ความถี่  Transition Frequency (ft)  =  12  MHz  การใช้งานเบอร์นี้คือ High Power Amplifier และ Audio  frequency amplifier output ตัวถัง  TO-3P   ลักษณะขาเรียง  B  C   E    มองจากด้านหน้า      

เบอร์ใกล้เคียงคือ       
KTD718  เป็นทรานซิสเตอร์ชนิด NPN   IC=10A   80W    Vceo = 120V  ,  Vebo = 5V , อัตราขยาย hfe = min  55 - max 160   ความถี่  Transition Frequency (ft)  =  12  MHz  การใช้งานเบอร์นี้คือ High Power Amplifier และ Audio  frequency amplifier output ตัวถัง  TO-3P   ลักษณะขาเรียง  B  C   E    มองจากด้านหน้า
 

3)  D5703 = 2SD5703  เป็นทรานซิสเตอร์ชนิด NPN   IC=10A   70W   Vceo = 800V  ,  Vebo = 6V , อัตราขยาย hfe = min  15 - max 40
คุณสมบัติเด่นของรุ่นนี้คือ High switching speed    การใช้งานเบอร์นี้คือ ภาคฮอร์ Output ของ TV สี   ตัวถัง  TO-3PML    ลักษณะขาเรียง  B  C   E    มองจากด้านหน้า 

เบอร์ใกล้เคียงคือ   
KSD5703  เป็นทรานซิสเตอร์ชนิด NPN   IC=10A   70W    Vceo = 800V  ,  Vebo = 6V , อัตราขยาย hfe = min  15 - max 40
คุณสมบัติเด่นของรุ่นนี้คือ High switching speed    การใช้งานเบอร์นี้คือ ภาคฮอร์ Output ของ TV สี   ตัวถัง  TO-3P(H)    ลักษณะขาเรียง  B  C   E    มองจากด้านหน้า 


4)  MJE13003  เป็นทรานซิสเตอร์ชนิด NPN   IC=1.6A   20W    Vceo = 400V  ,  Vebo = 9V , อัตราขยาย hfe = min  20 - max 40   คุณสมบัติเด่นของรุ่นนี้คือ High Voltage & High speed  สำหรับใช้งานวงจร  Inductive circuit  เช่น มอเตอร์คอนโทรล  รีเลย์/โซลีนอยด์ไดรเวอร์   อินเวอร์เตอร์  สวิตชิ่ง        ตัวถัง  TO-220  ( เบอร์นี้มีหลายตัวถัง)    ลักษณะขาเรียง  B  C   E    มองจากด้านหน้า    

เบอร์ใกล้เคียงคือ   
FJE3303   เป็นทรานซิสเตอร์ชนิด NPN   IC=1.5A   20W    Vceo = 400V  ,  Vebo = 9V , อัตราขยาย hfe = min  5 - max ?   คุณสมบัติเด่นของรุ่นนี้คือ   High voltage fast-switching     บัลลาสอิเล็กทรอนิกส์ และภาคจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง  ตัวถัง  TO-126-3   ลักษณะขาเรียง   E  C  B    มองจากด้านหน้า  ระวังการเรียงขาไม่เหมือนกันกับเบอร์เดิม  ให้เช็ค Datasheet เปรียบเทียบก่อนต่อและหันตำเหน่งขาอุปกรณ์ให้ตรงกับวงจรเก่า(เบอร์เดิม)   

ST13003  เป็นทรานซิสเตอร์ชนิด NPN   IC=1.5A   40W    Vceo = 400V   อัตราขยาย hfe = min  5 - max  25   คุณสมบัติเด่นของรุ่นนี้คือ   High voltage fast-switching    สำหรับใช้งานวงจร  Inductive circuit  เช่น บัลลาสอิเล็กทรอนิกส์  ภาคจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง  ตัวถัง  TO-126-3   ลักษณะขาเรียง   E  C  B    มองจากด้านหน้า  ระวังการเรียงขาไม่เหมือนกันกับเบอร์เดิม  ให้เช็ค Datasheet เปรียบเทียบก่อนต่อและหันตำเหน่งขาอุปกรณ์ให้ตรงกับวงจรเก่า(เบอร์เดิม)


5)    B817  =  2SB817  เป็นทรานซิสเตอร์ชนิด PNP    IC=  -12A   120W    Vceo =  -140V  ,  Vebo = -6V , อัตราขยาย hfe = min  100 - max 200       ตัวถัง  TO-3P-3L    ลักษณะขาเรียง  B   C   E    มองจากด้านหน้า    

เบอร์ใกล้เคียงคือ
KTB817​   เป็นทรานซิสเตอร์ชนิด PNP    IC=  -12A   100W    Vceo =  -140V  ,  Vebo = -6V , อัตราขยาย hfe = min  60 - max 200    ตัวถัง  TO-3P(N)    ลักษณะขาเรียง  B   C   E    มองจากด้านหน้าตารางใช้เป็นแนวทางเทียบเบอร์ทรานซิสเตอร์
ตารางเทียบเบอร์ทรานซิสเตอร์


หัวข้อน่าสนใจ      อ่านต่อ    .....................

การอ่านค่าตัวต้านทาน   อ่านสีตัวต้านทาน     4  แถบ

การอ่านค่าตัวต้านทาน   อ่านสีตัวต้านทาน     5  แถบ

อ่านค่าสีตัวต้านทาน

ต่อ คาปาซิเตอร์  C  อนุกรม  และ ขนาน
สูตร  วงจรอนุกรม  วงจรขนาน   กฏการแบ่งกระแส   และ กฏการแบ่งแรงดัน


วัด SCR และไทริสเตอร์มอดูล


วัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง


อ่านค่าเบอร์วาริสเตอร์  ( Varistor )

และหัวข้ออื่นๆ อีกมาก   ให้ดูที่รายการหัวข้อด้านข้าง   หรือ เลื่อนหน้าด้านล่าง  >  เพื่อดูหัวข้อถัดไป
 
อ่านต่อ    หัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจ