เช็คการอ่านค่า R 4 แถบสีว่าอ่านได้กี่โอห์ม ฝึกอ่านค่าความต้านทาน 4 แถบสี จากแบบฝึกหัด พร้อมเฉลย

ฝึกอ่านค่าตัวต้านทาน   4    แถบสี    อ่านได้กี่โอห์ม  ?


การอ่านค่าตัวต้านทาน


การอ่านค่าตัวต้านทาน   อ่านสีตัวต้านทาน   4  แถบ
การอ่านค่าแถบสีของตัวต้านทานเป็นการแทนค่ารหัสสีเป็นตัวเลข แล้วเอาตัวเลขนั้นแปลงเป็นค่าความต้านทานอีกที     ความหมายของแต่ละสีให้ดูค่าในตาราง  ให้เริ่มฝึกอ่านจากค่าง่ายๆก่อนเพื่อทำความเข้าใจ   เมื่อเข้าใจแล้วให้ฝึกทำบ่อยๆจนในที่สุดจะชำนาญ


ข้อสังเกตที่ 1   ตัวต้านทาน 4 แถบสีมักเป็นตัวต้านทานชนิดคาร์บอนฟิล์ม  ค่าที่นิยมใช้งาน มี % คลาดเคลือน    ± 5%  ( สีทอง )   , ± 10%  สีเงิน  ,  และ   ± 20%  แทนด้วยไม่มีสี  
ข้อสังเกตที่ 2   เทคนิคการอ่านค่าให้เร็วขึ้นคือ  
สีส้มตัวคูณ        1,000                  ให้มองเป็น   1K      ไปเลยจะได้ไม่ต้องแปลงหน่วย
สีเหลืองตัวคูณ  10,000                ให้มองเป็น    10K   ไปเลยจะได้ไม่ต้องแปลงหน่วย
สีเขียวตัวคูณ    100,000               ให้มองเป็น    100K
สีน้ำเงินตัวคูณ  1,000,000            ให้มองเป็น    1M
สีม่วงตัวคูณ      10,000,000         ให้มองเป็น    10M
สีเทาตัวคูณ      100,000,000       ให้มองเป็น     100M
สีขาวตัวคูณ      1,000,000,000    ให้มองเป็น     1G 

ข้อสังเกตที่ 3   อีก 1  เทคนิคอ่านค่าให้เร็วขึ้นคือ บางคนถนัดมองว่าตัวคูณก็คือให้เติมจำนวนเลข 0 เข้าไป   เช่น  
น้ำตาล     = 1    คือให้เติม 0    เข้าไป 1 ตัว      ( 0 )
แดง         = 2    คือให้เติม 0    เข้าไป 2  ตัว     ( 00 )
ส้ม           = 3    คือให้เติม 0    เข้าไป 3   ตัว    (000 )
ส่วน ดำ    = 0    ไม่ต้องเติมศูนย์ ( ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม )
เทคนิคการมองเป็นจำนวนเลข 0 ที่ต้องเติมนี้ต้องแปลงหน่วยอีกทีเมื่อค่าเยอะ ๆ  แต่เทคนิคนี้ก็ทำให้อ่านค่าได้เร็วขี้นเช่นกันถ้าชำนาญการแปลงหน่วยด้วยในตอนนี้เกี่ยวกับการอ่านค่าตัวต้านทาน   4  แถบสี
ถ้าต้องการอ่านค่า  R  5  แถบสี ให้อ่านที่ตอนนี้


การอ่านค่าตัวต้านทาน  อ่านสีตัวต้านทาน  4 แถบ

อ่านค่าตัวต้านทาน 4 แถบสี

ตัวอย่าง การอ่านค่าตัวต้านทาน   4  แถบสี     7  ตัวอย่าง
และ ค่าอื่นๆอยู่ด้านล่างสุด

ตัวต้านทาน 0.5 Ohm โอห์ม สีอะไร


โจทย์ที่  1   ตัวต้านทานมีแถบสีดังนี้ :   เขียว   ดำ  เงิน   ทอง   อ่านค่าได้กี่โอห์ม  ?
วิธีทำตามลำดับ  ดูค่าสีในตารางและแทนค่าจะได้
แถบสีที่ 1 = ตัวเลขที่ 1  ,  สีเขียว   =  5
แถบสีที่ 2 = ตัวเลขที่ 2  ,  สีดำ      =  0
แถบสีที่ 3 = ตัวคูณ   ,  สีเงิน  ให้คูณด้วย  x 0.01
แถบสีที่ 4    % คลาดเคลื่อน   สีทอง =  ±5%
ตอบ          50 x 0.01   =  0.5  Ohm   ±5%


ตัวต้านทาน 1  Ohm โอห์ม สีอะไร


โจทย์ที่ 2   ตัวต้านทานมีแถบสีดังนี้ :   น้ำตาล  ดำ  ทอง  ทอง   อ่านค่าได้กี่โอห์ม  ?
วิธีทำตามลำดับ  ดูค่าสีในตารางและแทนค่าจะได้
แถบสีที่ 1 = ตัวเลขที่ 1  ,  สีน้ำตาล  =  1
แถบสีที่ 2 = ตัวเลขที่ 2  ,  สีดำ        =  0
แถบสีที่ 3 = ตัวคูณ   ,  สีทอง  ให้คูณด้วย  x 0.1
แถบสีที่ 4    %  คลาดเคลื่อน   สีทอง  =  ±5%
ตอบ          10 x 0.1  =  1  Ohm  ±5%


ตัวต้านทาน 4.7  Ohm โอห์ม สีอะไร


โจทย์ที่ 3   ตัวต้านทานมีแถบสีดังนี้ :   เหลือง   ม่วง   ทอง  ทอง   อ่านค่าได้กี่โอห์ม  ?
วิธีทำตามลำดับ  ดูค่าสีในตารางและแทนค่าจะได้
แถบสีที่ 1 = ตัวเลขที่ 1  ,  สีเหลือง  =  4
แถบสีที่ 2 = ตัวเลขที่ 2  ,  สีม่วง      =  7
แถบสีที่ 3 = ตัวคูณ   ,  สีทอง  ให้คูณด้วย  x 0.1
แถบสีที่ 4    % คลาดเคลื่อน    สีทอง =  ±5%
ตอบ          47 x 0.1  =  4.7  Ohm  ±5%การอ่านค่าตัวต้านทาน   อ่านสีตัวต้านทาน

โจทย์ที่ 4   ตัวต้านทานมีแถบสีดังนี้ :   แดง    ดำ    น้ำตาล   ทอง   อ่านค่าได้กี่โอห์ม  ?
วิธีทำตามลำดับ  ดูค่าสีในตารางและแทนค่าจะได้
แถบสีที่ 1 = ตัวเลขที่ 1  ,  สีแดง  =  2
แถบสีที่ 2 = ตัวเลขที่ 2  ,  สีดำ    =  0
แถบสีที่ 3 = ตัวคูณ   ,  สีน้ำตาล  ให้คูณด้วย  x 10
แถบสีที่ 4   % คลาดเคลื่อน สีทอง =  ±5%
ตอบ          20 x 10   =  200  Ohm   ±5%read resistor color code

โจทย์ที่ 5   ตัวต้านทานมีแถบสีดังนี้ :   ส้ม    ส้ม   น้ำตาล  ทอง   อ่านค่าได้กี่โอห์ม  ?
วิธีทำตามลำดับ  ดูค่าสีในตารางและแทนค่าจะได้
แถบสีที่ 1 = ตัวเลขที่ 1  ,  สีส้ม  =  3
แถบสีที่ 2 = ตัวเลขที่ 2  ,  สีส้ม  =  3
แถบสีที่ 3 = ตัวคูณ   ,  สีน้ำตาล  ให้คูณด้วย  x 10
แถบสีที่ 4    %  คลาดเคลื่อน   สีทอง =  ±5%
ตอบ           33 x 10  =  330  Ohm     ±5%read resistor color code

โจทย์ที่ 6   ตัวต้านทานมีแถบสีดังนี้ :   เหลือง    ม่วง    น้ำตาล   ทอง   อ่านค่าได้กี่โอห์ม  ?
วิธีทำตามลำดับ  ดูค่าสีในตารางและแทนค่าจะได้
แถบสีที่ 1 = ตัวเลขที่ 1  ,  สีเหลือง  =  4
แถบสีที่ 2 = ตัวเลขที่ 2  ,  ม่วง        =  7
แถบสีที่ 3 = ตัวคูณ   ,  สีน้ำตาล  ให้คูณด้วย  x 10
แถบสีที่ 4    % คลาดเคลื่อน สีทอง =     ±5%
ตอบ           47 x 10   =   470   Ohm   ±5%การอ่านค่าตัวต้านทาน   อ่านสีตัวต้านทาน


โจทย์ที่ 7   ตัวต้านทานมีแถบสีดังนี้ :      ม่วง  เขียว    น้ำตาล   ทอง   อ่านค่าได้กี่โอห์ม  ?
วิธีทำตามลำดับ  ดูค่าสีในตารางและแทนค่าจะได้
แถบสีที่ 1 = ตัวเลขที่ 1  ,  สีม่วง   = 7
แถบสีที่ 2 = ตัวเลขที่ 2  ,  สีเขียว  = 5
แถบสีที่ 3 = ตัวคูณ   ,  สีน้ำตาล  ให้คูณด้วย  x 10
แถบสีที่ 4    %  คลาดเคลื่อน    สีทอง   =  ±5%
ตอบ           75 x 10   =   750   Ohm      ±5%
ตัวต้านทาน แถบสี
R   4 แถบสี  ค่าอื่นๆ  สำหรับฝึกอ่านและเช็คค่า

ทบทวนการอ่านค่าตัวต้านทาน 4 แถบสีและดูค่าในตารางว่า
แถบสีที่ 1 คือ ตัวเลขที่ 1   
แถบสีที่ 2 คือ ตัวเลขที่ 2    
แถบสีที่ 3 คือ ตัวคูณ 
และแถบสีที่  4  คือ %   คลาดเคลื่อนโดย  สีทอง  =   ± 5%  , สีเงิน = ± 10%  , ไม่มีสี =  ± 20%

ให้ลองฝึกอ่านค่า R ค่าต่างๆต่อไปนี้จะ ช่วยให้อ่านได้คล่อง และ  รายการรหัสสีของ R นี้ยังใช้เช็คการอ่านค่า R ว่าอ่านได้กี่โอห์ม

เรียงตามลำดับจากค่าน้อยไปหาค่ามากดังนี้
0.22 Ohm หรือ  R22  ±5%  มีสี  :   แดง  แดง   เงิน  ทอง   ( แถบสีที่ 3 เงินคือตัวคูณ  0.01)
0.27 Ohm หรือ  R27  ±5%  มีสี  :   แดง  ม่วง   เงิน  ทอง   โดยมี % คลาดเคลื่อน สีทอง  =   ± 5%
0.33 Ohm หรือ  R33  ±5%  มีสี  :   ส้ม    ส้ม    เงิน  ทอง
0.39 Ohm หรือ  R39  ±5%  มีสี  :   ส้ม    ขาว   เงิน  ทอง
0.47 Ohm หรือ  R47  ±5%  มีสี  :   เหลือง  ม่วง     เงิน   ทอง
0.56 Ohm หรือ  R56  ±5%  มีสี  :   เขียว    น้ำเงิน  เงิน   ทอง
0.68 Ohm หรือ  R68  ±5%  มีสี  :   น้ำเงิน   เทา     เงิน   ทอง
0.82 Ohm หรือ  R82  ±5%  มีสี  :   เทา      แดง     เงิน   ทอง

1.0  Ohm หรือ  1R0   ±5%  มีสี  :   น้ำตาล  ดำ   ทอง  ทอง     ( แถบสีที่ 3  ทองคือตัวคูณ  0.1)
1.1  Ohm หรือ  1R1   ±5%  มีสี  :   น้ำตาล   น้ำตาล  ทอง     ทอง
1.2  Ohm หรือ  1R2   ±5%  มีสี  :   น้ำตาล   แดง     ทอง     ทอง
1.3  Ohm หรือ  1R3   ±5%  มีสี  :   น้ำตาล   ส้ม       ทอง     ทอง
1.5  Ohm หรือ  1R5   ±5%  มีสี  :   น้ำตาล   เขียว    ทอง     ทอง
1.6  Ohm หรือ  1R6   ±5%  มีสี  :   น้ำตาล  น้ำเงิน   ทอง     ทอง
1.8  Ohm หรือ  1R8   ±5%  มีสี  :   น้ำตาล  เทา      ทอง      ทอง
2.0  Ohm หรือ  2R0   ±5%  มีสี  :   แดง    ดำ          ทอง      ทอง
2.2  Ohm หรือ  2R2   ±5%  มีสี  :   แดง    แดง       ทอง      ทอง
2.4  Ohm หรือ  2R4   ±5%  มีสี  :   แดง    เหลือง    ทอง      ทอง
2.7  Ohm หรือ  2R7   ±5%  มีสี  :   แดง    ม่วง        ทอง      ทอง
3.0  Ohm หรือ  3R0   ±5%  มีสี  :   ส้ม      ดำ          ทอง     ทอง
3.3  Ohm หรือ  3R3   ±5%  มีสี  :   ส้ม      ส้ม         ทอง      ทอง
3.6  Ohm หรือ  3R6   ±5%  มีสี  :   ส้ม     น้ำเงิน      ทอง     ทอง
3.9  Ohm หรือ  3R9   ±5%  มีสี  :   ส้ม     ขาว          ทอง     ทอง
4.3  Ohm หรือ  4R3   ±5%  มีสี  :   เหลือง   ส้ม        ทอง     ทอง
4.7  Ohm หรือ  4R7   ±5%  มีสี  :   เหลือง   ม่วง       ทอง    ทอง
5.1  Ohm หรือ  5R1   ±5%  มีสี  :   เขียว     น้ำตาล   ทอง    ทอง
5.6  Ohm หรือ  5R6   ±5%  มีสี  :   เขียว     น้ำเงิน    ทอง    ทอง
6.2  Ohm หรือ  6R2   ±5%  มีสี  :   น้ำเงิน   แดง       ทอง    ทอง
6.8  Ohm หรือ  6R8   ±5%  มีสี  :   น้ำเงิน   เทา       ทอง     ทอง
7.5  Ohm หรือ  7R5   ±5%  มีสี  :   ม่วง      เขียว      ทอง     ทอง
8.2  Ohm หรือ  8R2   ±5%  มีสี  :   เทา      แดง       ทอง     ทอง
9.1  Ohm หรือ  6R1   ±5%  มีสี  :   ขาว     น้ำตาล    ทอง     ทอง

10  Ohm หรือ  10R    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    ดำ        ดำ   ทอง  ( แถบสีที่ 3 ดำ คือตัวคูณ  1)
11  Ohm หรือ  11R    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    น้ำตาล   ดำ     ทอง  
12  Ohm หรือ  12R    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล   แดง       ดำ     ทอง  
13  Ohm หรือ  13R    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล   ส้ม         ดำ     ทอง  
15  Ohm หรือ  15R    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล   เขียว      ดำ     ทอง  
16  Ohm หรือ  16R    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล   น้ำเงิน    ดำ     ทอง  
18  Ohm หรือ  18R    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล   เทา       ดำ      ทอง  
20  Ohm หรือ  20R    ±5%  มีสี  :   แดง       ดำ         ดำ     ทอง  
22  Ohm หรือ  22R    ±5%  มีสี  :   แดง      แดง        ดำ     ทอง  
24  Ohm หรือ  24R    ±5%  มีสี  :   แดง      เหลือง    ดำ     ทอง  
27  Ohm หรือ  27R    ±5%  มีสี  :   แดง      ม่วง        ดำ     ทอง  
30  Ohm หรือ  30R    ±5%  มีสี  :   ส้ม        ดำ         ดำ     ทอง  
33  Ohm หรือ  33R    ±5%  มีสี  :   ส้ม       ส้ม          ดำ     ทอง 
36  Ohm หรือ  36R    ±5%  มีสี  :   ส้ม       น้ำเงิน     ดำ     ทอง 
39  Ohm หรือ  39R    ±5%  มีสี  :   ส้ม       ขาว        ดำ     ทอง 
43  Ohm หรือ  43R    ±5%  มีสี  :   เหลือง    ส้ม       ดำ     ทอง 
47  Ohm หรือ  47R    ±5%  มีสี  :   เหลือง    ม่วง      ดำ     ทอง 
51  Ohm หรือ  51R    ±5%  มีสี  :   เขียว     น้ำตาล   ดำ     ทอง 
56  Ohm หรือ  56R    ±5%  มีสี  :   เขียว     น้ำเงิน    ดำ     ทอง
62  Ohm หรือ  62R    ±5%  มีสี  :   น้ำเงิน    แดง      ดำ     ทอง 
68  Ohm หรือ  68R    ±5%  มีสี  :   น้ำเงิน    เทา       ดำ     ทอง 
75  Ohm หรือ  75R    ±5%  มีสี  :   ม่วง       เขียว      ดำ     ทอง 
82  Ohm หรือ  82R    ±5%  มีสี  :   เทา       แดง       ดำ     ทอง 
91  Ohm หรือ  91R    ±5%  มีสี  :   ขาว       น้ำตาล   ดำ     ทอง 

100  Ohm / 100R    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    ดำ    น้ำตาล   ทอง  ( แถบสีที่ 3  น้ำตาลคือตัวคูณ  10 )
110  Ohm หรือ  110R    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    น้ำตาล    น้ำตาล      ทอง
120  Ohm หรือ  120R    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    แดง        น้ำตาล     ทอง
130  Ohm หรือ  130R    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    ส้ม          น้ำตาล     ทอง
150  Ohm หรือ  150R    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    เขียว       น้ำตาล     ทอง
160  Ohm หรือ  160R    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    น้ำเงิน     น้ำตาล     ทอง
180  Ohm หรือ  180R    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล     เทา        น้ำตาล     ทอง
200  Ohm หรือ  200R    ±5%  มีสี  :   แดง         ดำ         น้ำตาล     ทอง
220  Ohm หรือ  220R    ±5%  มีสี  :   แดง         แดง       น้ำตาล     ทอง
240  Ohm หรือ  240R    ±5%  มีสี  :   แดง         เหลือง    น้ำตาล     ทอง
270  Ohm หรือ  270R    ±5%  มีสี  :   แดง         ม่วง        น้ำตาล     ทอง
300  Ohm หรือ  300R    ±5%  มีสี  :   ส้ม            ดำ        น้ำตาล     ทอง
330  Ohm หรือ  330R    ±5%  มีสี  :   ส้ม            ส้ม        น้ำตาล     ทอง
360  Ohm หรือ  360R    ±5%  มีสี  :   ส้ม           น้ำเงิน    น้ำตาล     ทอง
390  Ohm หรือ  390R    ±5%  มีสี  :   ส้ม           ขาว       น้ำตาล     ทอง
430  Ohm หรือ  430R    ±5%  มีสี  :   เหลือง      ส้ม        น้ำตาล     ทอง
470  Ohm หรือ  470R    ±5%  มีสี  :   เหลือง      ม่วง       น้ำตาล     ทอง
510  Ohm หรือ  510R    ±5%  มีสี  :   เขียว        น้ำตาล   น้ำตาล     ทอง
560  Ohm หรือ  560R    ±5%  มีสี  :   เขียว        น้ำเงิน    น้ำตาล     ทอง
620  Ohm หรือ  620R    ±5%  มีสี  :   น้ำเงิน       แดง      น้ำตาล     ทอง
680  Ohm หรือ  680R    ±5%  มีสี  :   น้ำเงิน       ทา        น้ำตาล     ทอง
750  Ohm หรือ  750R    ±5%  มีสี  :   ม่วง         เขียว       น้ำตาล     ทอง
820  Ohm หรือ  820R    ±5%  มีสี  :   เทา         แดง        น้ำตาล     ทอง
910  Ohm หรือ  910R    ±5%  มีสี  :   ขาว        น้ำตาล     น้ำตาล     ทอง

1.0K   Ohm หรือ  1K0    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    ดำ     แดง    ทอง  ( แถบสีที่ 3  แดงคือตัวคูณ  100 )
1.1K   Ohm หรือ  1K1    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    น้ำตาล     แดง      ทอง 
1.2K   Ohm หรือ  1K2    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    แดง         แดง      ทอง 
1.3K   Ohm หรือ  1K3    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    ส้ม           แดง      ทอง
1.5K   Ohm หรือ  1K5    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    เขียว        แดง      ทอง
1.6K   Ohm หรือ  1K6    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    น้ำเงิน       แดง     ทอง
1.8K   Ohm หรือ  1K8    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    เทา           แดง     ทอง
2.0K   Ohm หรือ  2K0    ±5%  มีสี  :   แดง        ดำ            แดง      ทอง  
2.2K   Ohm หรือ  2K2    ±5%  มีสี  :   แดง        แดง          แดง      ทอง  
2.4K   Ohm หรือ  2K4    ±5%  มีสี  :   แดง       เหลือง        แดง     ทอง  
2.7K   Ohm หรือ  2K7    ±5%  มีสี  :   แดง       ม่วง            แดง     ทอง  
3.0K   Ohm หรือ  3K0    ±5%  มีสี  :   ส้ม        ดำ              แดง     ทอง  
3.3K   Ohm หรือ  3K3    ±5%  มีสี  :   ส้ม        ส้ม              แดง     ทอง
3.6K   Ohm หรือ  3K6    ±5%  มีสี  :   ส้ม        น้ำเงิน          แดง     ทอง
3.9K   Ohm หรือ  3K9    ±5%  มีสี  :   ส้ม        ขาว             แดง     ทอง
4.3K   Ohm หรือ  4K3    ±5%  มีสี  :   เหลือง     ส้ม            แดง     ทอง
4.7K   Ohm หรือ  4K7    ±5%  มีสี  :   เหลือง      ม่วง         แดง      ทอง
5.1K   Ohm หรือ  5K1    ±5%  มีสี  :   เขียว        น้ำตาล      แดง     ทอง
5.6K   Ohm หรือ  5K6    ±5%  มีสี  :   เขียว       น้ำเงิน       แดง      ทอง
6.2K   Ohm หรือ  6K2    ±5%  มีสี  :   น้ำเงิน      แดง          แดง      ทอง
6.8K   Ohm หรือ  6K8    ±5%  มีสี  :   น้ำเงิน      เทา          แดง      ทอง
7.5K   Ohm หรือ  7K5    ±5%  มีสี  :   ม่วง         เขียว         แดง      ทอง
8.2K   Ohm หรือ  8K2    ±5%  มีสี  :   เทา         แดง          แดง      ทอง
9.1K   Ohm หรือ  9K1    ±5%  มีสี  :   ขาว        น้ำตาล       แดง      ทอง

10K   Ohm      ±5%  มีสี  :   น้ำตาล   ดำ     ส้ม     ทอง  ( แถบสีที่ 3  ส้มคือตัวคูณ  1,000 หรือ 1K  )
11K   Ohm      ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    น้ำตาล    ส้ม      ทอง
12K   Ohm      ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    แดง       ส้ม      ทอง
13K   Ohm      ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    ส้ม         ส้ม      ทอง
15K   Ohm      ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    เขียว      ส้ม      ทอง
16K   Ohm      ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    น้ำเงิน    ส้ม      ทอง
18K   Ohm      ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    เทา        ส้ม      ทอง
20K   Ohm      ±5%  มีสี  :   แดง        ดำ         ส้ม      ทอง
22K   Ohm      ±5%  มีสี  :   แดง        แดง       ส้ม      ทอง
24K   Ohm      ±5%  มีสี  :   แดง        เหลือง   ส้ม      ทอง
25K   Ohm      ±5%  มีสี  :   แดง        เขียว      ส้ม      ทอง
27K   Ohm      ±5%  มีสี  :   แดง        ม่วง        ส้ม     ทอง
30K   Ohm      ±5%  มีสี  :   ส้ม          ดำ         ส้ม      ทอง
33K   Ohm      ±5%  มีสี  :    ส้ม         ส้ม         ส้ม     ทอง
36K   Ohm      ±5%  มีสี  :    ส้ม         น้ำเงิน     ส้ม     ทอง
39K   Ohm      ±5%  มีสี  :    ส้ม          ขาว       ส้ม     ทอง
43K   Ohm      ±5%  มีสี  :    เหลือง    ส้ม         ส้ม     ทอง
47K   Ohm      ±5%  มีสี  :    เหลือง      ม่วง      ส้ม     ทอง
51K   Ohm      ±5%  มีสี  :    เขียว       น้ำตาล    ส้ม    ทอง
56K   Ohm      ±5%  มีสี  :    เขียว       น้ำเงิน     ส้ม    ทอง
62K   Ohm      ±5%  มีสี  :    น้ำเงิน     แดง        ส้ม     ทอง
68K   Ohm      ±5%  มีสี  :    น้ำเงิน     เทา        ส้ม     ทอง
75K   Ohm      ±5%  มีสี  :    ม่วง        เขียว       ส้ม     ทอง
82K   Ohm      ±5%  มีสี  :    เทา        แดง        ส้ม     ทอง
91K   Ohm      ±5%  มีสี  :    ขาว       น้ำตาล     ส้ม     ทอง

100K   Ohm    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    ดำ     เหลือง    ทอง  ( แถบสีที่ 3  เหลือง คือตัวคูณ  10,000 หรือ 10K   )
110K   Ohm    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    น้ำตาล    เหลือง     ทอง 
120K   Ohm    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    แดง       เหลือง     ทอง 
130K   Ohm    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    ส้ม         เหลือง     ทอง 
150K   Ohm    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    เขียว      เหลือง     ทอง 
160K   Ohm    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    น้ำเงิน    เหลือง     ทอง 
180K   Ohm    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    เทา       เหลือง      ทอง 
200K   Ohm    ±5%  มีสี  :   แดง        ดำ         เหลือง     ทอง 
220K   Ohm    ±5%  มีสี  :   แดง        แดง       เหลือง     ทอง 
240K   Ohm    ±5%  มีสี  :   แดง       เหลือง     เหลือง     ทอง 
270K   Ohm    ±5%  มีสี  :   แดง        ม่วง       เหลือง      ทอง 
300K   Ohm    ±5%  มีสี  :   ส้ม          ดำ         เหลือง     ทอง 
330K   Ohm    ±5%  มีสี  :   ส้ม         ส้ม         เหลือง      ทอง 
360K   Ohm    ±5%  มีสี  :   ส้ม        น้ำเงิน      เหลือง     ทอง 
390K   Ohm    ±5%  มีสี  :   ส้ม        ขาว         เหลือง     ทอง 
430K   Ohm    ±5%  มีสี  :   เหลือง    ส้ม         เหลือง     ทอง 
470K   Ohm    ±5%  มีสี  :   เหลือง    ม่วง        เหลือง     ทอง 
510K   Ohm    ±5%  มีสี  :   เขียว     น้ำตาล     เหลือง     ทอง 
560K   Ohm    ±5%  มีสี  :   เขียว     น้ำเงิน      เหลือง     ทอง
620K   Ohm    ±5%  มีสี  :   น้ำเงิน    แดง        เหลือง     ทอง 
680K   Ohm    ±5%  มีสี  :   น้ำเงิน     เทา       เหลือง      ทอง 
750K   Ohm    ±5%  มีสี  :   ม่วง       เขียว       เหลือง     ทอง 
820K   Ohm    ±5%  มีสี  :   เทา        แดง       เหลือง     ทอง 
910K   Ohm    ±5%  มีสี  :   ขาว      น้ำตาล     เหลือง     ทอง 


1M   Ohm หรือ  1M0    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล   ดำ      เขียว     ทอง   ( แถบสีที่ 3  เขียว คือตัวคูณ  100,000 หรือ  100K   )
1.1M   Ohm หรือ  1M1    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    น้ำตาล      เขียว     ทอง
1.2M   Ohm หรือ  1M2    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    แดง          เขียว     ทอง
1.3M   Ohm หรือ  1M3    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล     ส้ม           เขียว     ทอง
1.5M   Ohm หรือ  1M5    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    เขียว         เขียว     ทอง
1.6M   Ohm หรือ  1M6    ±5%  มีสี  :   น้ำตาล    น้ำเงิน       เขียว     ทอง
2.0M   Ohm หรือ  2M0    ±5%  มีสี  :   แดง        ดำ            เขียว     ทอง
2.2M   Ohm หรือ  2M2    ±5%  มีสี  :   แดง       แดง            เขียว    ทอง
2.4M   Ohm หรือ  2M4    ±5%  มีสี  :   แดง       เหลือง        เขียว     ทอง
2.7M   Ohm หรือ  2M7    ±5%  มีสี  :   แดง       ม่วง            เขียว     ทอง
3.0M   Ohm หรือ  3M0    ±5%  มีสี  :    ส้ม       ดำ               เขียว     ทอง
3.3M   Ohm หรือ  3M3    ±5%  มีสี  :    ส้ม       ส้ม              เขียว     ทอง
3.6M   Ohm หรือ  3M6    ±5%  มีสี  :    ส้ม       น้ำเงิน          เขียว     ทอง
3.9M   Ohm หรือ  3M9    ±5%  มีสี  :    ส้ม           ขาว         เขียว      ทอง
4.3M   Ohm หรือ  4M3    ±5%  มีสี  :    เหลือง     ส้ม           เขียว     ทอง
4.7M   Ohm หรือ  4M7    ±5%  มีสี  :    เหลือง      ม่วง         เขียว     ทอง
5.1M   Ohm หรือ  5M1    ±5%  มีสี  :    เขียว        น้ำตาล     เขียว     ทอง
5.6M   Ohm หรือ  5M6    ±5%  มีสี  :    เขียว        น้ำเงิน      เขียว     ทอง
6.2M   Ohm หรือ  6M2    ±5%  มีสี  :    น้ำเงิน      แดง         เขียว     ทอง
6.8M   Ohm หรือ  6M8    ±5%  มีสี  :    น้ำเงิน      เทา         เขียว      ทอง
7.5M   Ohm หรือ  7M5    ±5%  มีสี  :    ม่วง         เขียว        เขียว      ทอง
8.2M   Ohm หรือ  8M2    ±5%  มีสี  :    เทา         แดง         เขียว      ทอง
9.1M   Ohm หรือ  9M1    ±5%  มีสี  :    ขาว        น้ำตาล      เขียว     ทอง
10M   Ohm     ±5%  มีสี  :   น้ำตาล     ดำ    น้ำเงิน     ทอง  ( แถบสีที่ 3  น้ำเงิน คือตัวคูณ  1,000,000 หรือ 1M   )เลือกหัวข้อ  อ่านต่อ

การอ่านค่าตัวต้านทาน   อ่านสีตัวต้านทาน    4  แถบ
Read  resistor color code  4  band


การอ่านค่าตัวต้านทาน   อ่านสีตัวต้านทาน     5  แถบ
Read  resistor color code  5  band


ต่อ คาปาซิเตอร์  C  อนุกรม  และ ขนาน
สูตร  วงจรอนุกรม  วงจรขนาน   กฏการแบ่งกระแส   และ กฏการแบ่งแรงดัน


วัด SCR และไทริสเตอร์มอดูล


วัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง


อ่านค่าเบอร์วาริสเตอร์  ( Varistor )

และหัวข้ออื่นๆ อีกมาก   ให้ดูที่รายการหัวข้อด้านข้าง   หรือ เลื่อนหน้าด้านล่าง  >  เพื่อดูหัวข้อถัดไป