การวัดไทริสเตอร์ การวัด SCR มอดูล ดีหรือเสีย

การวัดไทริสเตอร์   การวัด  SCR   มอดูล  ดีหรือเสีย   

SCR   มอดูล ข้างในอาจมี SCR  1 ตัวหรือ   2 ตัวแล้วแต่รุ่น ก่อนวัดให้ดูตำเหน่งขาซึ่่งแสดงไว้ที่ป้ายด้านข้าง

ลำดับการวัด

1) วัดขา G1 และ K1  ถ้าดีจะได้ค่าความต้านทานต่ำประมาณ 10-20 Ohm


test  SCR module  with  multimeter2) วัดขา G2 และ K2  ถ้าดีจะได้ค่าความต้านทานต่ำประมาณ 10-20 Ohm

test thyristor module with  multimeter


3) วัดขา A1 และ  K1  ถ้าดีจะได้ค่าความต้านทานสูงประมาณ  เมกะ โอห์ม  ( Mega  Ohm )

วัดไทริสเตอร์ วัด SCR4) วัดขา A2 และ  K2  ถ้าดีจะได้ค่าความต้านทานสูงประมาณ  เมกะ โอห์ม  ( Mega  Ohm )

test  SCR  thyristor  module  with  multimeterเลือกหัวข้อ อ่านต่อ

อ่านค่า   R   4  แถบสี

อ่านค่า  R    5  แถบสี

อ่านค่าสีตัวต้านทาน 4 แถบสี และ 5 แถบสี


ต่อ คาปาซิเตอร์  C  อนุกรม  และ ขนาน
สูตร  วงจรอนุกรม  วงจรขนาน   กฏการแบ่งกระแส   และ กฏการแบ่งแรงดัน


วัด SCR และไทริสเตอร์มอดูล


วัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง


อ่านค่าเบอร์วาริสเตอร์  ( Varistor )

และหัวข้ออื่นๆ อีกมาก   ให้ดูที่รายการหัวข้อด้านข้าง   หรือ เลื่อนหน้าด้านล่าง  >  เพื่อดูหัวข้อถัดไป