สรุปสูตรตัวเก็บประจุอนุกรมและตัวเก็บประจุขนาน การต่อตัวเก็บประจุ C1 C2 C3

สรุปสูตรการต่อตัวเก็บประจุอนุกรมและ ขนาน  

การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมและแบบขนานจะมีผลอย่างไรต่อค่าความจุรวมของมัน  ?   ไม่ต้องจำสูตรเพียงทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับระยะห่างของแผ่นแพลตและพื้นที่เก็บประจุก็จะเข้าใจและจำสูตรการต่อ C     การต่อตัวเก็บประจุเป็นเรื่องที่เรียนหลังจากเรียนเรื่องการต่อตัวต้านทานมาแล้ว  มันมีสูตรที่เหมือนกันมากเพียงแต่ต้องทำความเข้าใจสูตรก่อนใช้สูตร


1)  การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม    
การนำ C มาต่ออนุกรมกันทำให้ระยะห่างระหว่างแผ่นเพลตรวมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ค่าความจุรวมลดลง ค่าความจุรวมที่ได้ จะน้อยกว่าค่าความจุของ C ตัวที่ค่าน้อยที่สุด อย่างเช่นเอา C  10uF   50uF   100uF  มาต่ออนุกรม  ค่าความจุที่ได้จะน้อยกว่า 10uF    นั่นคือผลรวมค่าความจุ   =    7.692uF   
สูตรการต่อ C แบบอนุกรมจะเหมือนกับการต่อ   R แบบขนาน

สูตรตัวเก็บประจุอนุกรมกรณี C  2 ตัว  ต่ออนุกรมกันจะใช้สูตรเหมือน R  2 ตัวต่อขนานกัน

ตัวเก็บประจุอนุกรม2) การต่อตัวเก็บประจุแบบขนาน
เมื่อนำ C มาต่อขนานกันทำให้พื้นที่เก็บประจุรวมมากขึ้น ส่งผลให้ค่าความจุรวมมากขึ้น  C ตัวที่มีค่ามากก็จะเก็บประจุได้มาก  ส่วน C ตัวที่มีค่าน้อยก็จะเก็บประจุได้น้อย ให้นึกภาพเปลี่ยนจาก C เป็นถังเก็บน้ำ เมื่อเปิดน้ำจากท่อให้ไหลเข้าทุกถัง น้ำก็จะแยกไหลเข้าแต่ละถัง ผลรวมของน้ำทั้งหมดคือน้ำที่อยู่ในแต่ละถังรวมกัน จากนั้นให้นึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและผลของประจุไฟฟ้าในการต่อ C แบบขนาน   นั้นคือประจุรวม  Q(T) =   Q1  +   Q2  +   Q3
สูตรการต่อ C แบบขนานจะเหมือนกับการต่อ R แบบอนุกรม คือนำค่า(ของแต่ละตัว)มารวมกัน


ตัวเก็บประจุแบบขนาน


เมื่อนำ C มาต่อขนานกันให้ระวังเรื่องพิกัดแรงดันทีทนได้เนื่องจากจุดต่อของ C1  C2 และ C3 เป็นจุดเดียวกันดังนั้นแรงดันทีทนได้จะเท่ากับแรงดันของ C ที่น้อยที่สุด  เช่นนำ  C  มีพิกัดแรงดัน  C1 =  25V  ,  C2  = 50V   ,  C3 =  100V   เมื่อนำ C ทั้ง 3 มาต่อขนานกันมันจะทนแรงดันได้แค่  25V 
แรงดันที่ตกคร่อม   C   เมื่อต่อ  C  แบบอนุกรม
แรงดันที่ตกคร่อม C แต่ละตัวเมื่อต่ออนุกรมกัน   C ค่าน้อยสุดจะมีแรงดันตกคร่อมมากที่สุด ส่วน C ค่ามากที่สุดจะมีแรงดันตกคร่อมน้อยที่สุด  เมื่อต่อ C   แบบอนุกรมกระแสที่ไหลในวงจรจะเท่ากันจะได้ประจุ   
Q(T)  =  Q1 =  Q2 = Q3   มีประจุไฟฟ้าจำนวนเท่ากันๆถูกเก็บไว้ใน C แต่ละตัว   แต่เนื่องจาก C แต่ละตัวมีค่าความจุไม่เท่ากัน  ให้นึกภาพเป็นถังเก็บน้ำขนาดเล็ก ถังเก็บน้ำขนาดกลาง และถังเก็บน้ำขนาดใหญ่  ทุกถังเก็บน้ำในในปริมาณที่เท่ากัน  ถังใหญ่จะมีแรงดันน้อยเนื่องจากมีพื้นที่เก็บมากแต่มีปริมาณน้ำเพียงน้อยเมื่อเทียบกับถังอื่นๆ    จากสูตร   Q =  CV  ดั้งนั้น  V  =  Q/C
V(S)  =    V1 +  V2   +V3
V(x)  =    (  CT /  Cx  ) V(s)


สูตรจะคล้ายๆกับกฏการแบ่งแรงดันในวงจรตัวต้านทานแบบอนุกรม    แต่ตำเหน่งของ Cx  ในสมการจะไม่เหมือนกัน  โดยของ  C    Cx จะอยู่ด้านล่าง   ส่วนของ R    Rx จะอยู่ด้านบน
ลองเปรียบเทียบแรงดันตกคร่อมใน R และ C  ตามรูปด้านล่างตัวเก็บประจุอนุกรมเลือกหัวข้อ อ่านต่อ

การอ่านค่าตัวต้านทาน   อ่านสีตัวต้านทาน     4  แถบ

การอ่านค่าตัวต้านทาน   อ่านสีตัวต้านทาน     5  แถบ

ต่อ คาปาซิเตอร์  C  อนุกรม  และ ขนาน
สูตร  วงจรอนุกรม  วงจรขนาน   กฏการแบ่งกระแส   และ กฏการแบ่งแรงดัน


วัด SCR และไทริสเตอร์มอดูล


วัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง


อ่านค่าเบอร์วาริสเตอร์  ( Varistor )

และหัวข้ออื่นๆ อีกมาก   ให้ดูที่รายการหัวข้อด้านข้าง   หรือ เลื่อนหน้าด้านล่าง  >  เพื่อดูหัวข้อถัดไป