การอ่านค่าวาริสเตอร์และการหาเบอร์วาริสเตอร์ 220V 250V จากตาราง อาการวาริสเตอร์เสีย

การอ่านค่าวาริสเตอร์   การหาเบอร์วาริสเตอร์  และ  อาการวาริสเตอร์เสีย

วาริสเตอร์กันฟ้าผ่าจะมีอาการเสียที่ชัดๆคือไหม้หรือระเบิด และอาการเสียอีกแบบคือเมื่อวัดด้วยย่านโอห์มแล้วขึ้นค่าความต้านทาน  วาริสเตอร์กันไฟเกินที่ปกติดีนั้นจะวัดไม่ขึ้นค่าความต้านทานเลย  เนื่องจากมันมีค่าความต้านทานสูงมาก  เมื่อพบตัวเสียต้องหาอะไหล่มาแทนถึงตอนนี้การอ่านค่าวาริสเตอร์เพื่อหาเบอร์แทนเป็นสิ่งที่ต้องการ   จะยกตัวอย่างการอ่านค่า Varistor  มา   2  แบบ  ในงานซ่อมอาจเจอแบบใดก็ได้ดังนั้นถ้าทราบไว้ทั้ง 2 แบบก็จะดี   นอกจากนี้ด้านล่างยังมีรายละเอียดอื่นๆที่สำคัญ   เช่น วาริสเตอร์ที่ใช้กับไฟ  220Vac   ไฟ 250Vac  คือเบอร์อะไร   ?  สัญลักษณ์ของวาริสเตอร์ที่พิมพ์ไว้บนแผ่น PCB มีลักษณะเป็นอย่างไร  ?    หาคำตอบด้านล่างได้เลย


อ่านค่าวาริสเตอร์การอ่านค่าวาริสเตอร์แบบที่  1  
เบอร์ลักษณะ    TVR20431  ดูรูปประกอบ
TVR  เป็นรหัสที่บอกให้รู้ว่าเป็นวาริสเตอร์
20 เป็นขนาด Body Size  ของแผ่น Disk = 20mm    โดยมีขนาดอื่นๆดังนี้ซึ่งเป็นค่าโดยประมาณขนาดอาจมีค่า + -    ในการหาเบอร์แทนสามารถใช้เบอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าได้  ( แรงดันต้องค่าเท่าเดิมหรือบางวงจรอาจใช้ค่าใกล้เคียงได้)

TVR05    =  5mm
TVR07    =  7mm
TVR10    =  10mm
TVR14    =  14mm
TVR20    =  20mm

431 เป็นวาริสเตอร์โวลเตจ ( Varistor voltage ) หรือแรงดันที่มันทำงานป้องกันโดยทดสอบที่ @ 1mA DC เป็นค่าของไฟ DC    มีวิธีอ่านค่าเหมือนกับตัวต้านทาน  เช่น
431     =   43 x10   =  431V     โดยตัวคูณ   10 มาจาก 10 ยกกำลัง 1  =  10
180     =   18x1      =   18V      โดยตัวคูณ   1   มาจาก 10 ยกกำลัง 0  =  1 
220     =    22x1     =   22V
470     =    47x1     =   47V
301     =    30x10   =  300V
391     =    39x10   =  390V


การอ่านค่าวาริสเตอร์แบบที่  2    
เบอร์ลักษณะ     VDR14D431K
VDR  เป็นรหัสที่บอกให้รู้ว่าเป็นวาริสเตอร์
14 เป็นขนาดของแผ่น Disk = 14mm    โดยมีขนาดอื่นๆ ตามด้านล่างนี้ซึ่งเป็นขนาดโดยประมาณอาจมีค่า  + -     อักษร D หมายถึงเป็นแผ่นกลมแบบ Disk  ในการหาเบอร์แทนสามารถใช้เบอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าได้

05D  =  มีขนาด  Dia  5mm
07D  =  มีขนาด  Dia  7mm
10D  =  มีขนาด  Dia  10mm
14D  =  มีขนาด  Dia  14mm
18D  =  มีขนาด  Dia  18mm
20D  =  มีขนาด  Dia  20mm


431 เป็น  Varistor Voltage มีวิธีการอ่านค่าเหมือนกับข้อ 1
อักษร K  เป็น % คาดเคลื่อน ( Tolerance ) มักพบเบอร์ที่เป็นอักษร K  เป็นส่วนใหญ่  เช่น   VDR14D431K

K  =    ±10% 
L  =    ±15%
M =    ±20%


วิธีหาเบอร์วาริสเตอร์   220Vac    250Vac   จากตารางวาริสเตอร์
ต้องการหาเบอร์วาริสเตอร์เพื่อใช้กับวงจรไฟ ac  220V   ให้ดูช่อง Maximum Allowable Voltage จะเป็นแรงดันไฟปกติค่าสูงสุดและต่อเนื่องของวงจร กรณีใช้กับไฟ 220Vac จะใช้เบอร์ที่มีค่าแรงดันสูงขึ้นมาคือ 250V  ดูช่อง  Maximum Allowable Voltage =  250V rms  ในตาราง
วาริสเตอร์ที่มีค่า Varsistor Voltage =  250V  คือเบอร์  TVR14391   14D391K  เป็นขนาด 14mm 
และ   TVR20391    20D391K   เป็นขนาด 20mm  
ขนาด Disk ที่ใหญ่จะทนพลังงานได้สูงกว่าขนาด Diskที่เล็ก ในงานซ่อมให้ใช้ขนาดเท่าเดิม ( ใหญกว่าได้กรณีใส่ได้พอดี )


ตารางวาริสเตอร์
สัญลักษณ์วาริสเตอร์และ วาริสเตอร์ไฟ   dc 
วาริสเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีขั้วเหมือนตัวต้านทาน กรณีต้องการนำไปใช้กับไฟ DC  ให้ดูช่อง Maximum Allowable Voltage ค่า VDC 
เช่นเบอร์  14D180L  มีค่า Maximum  Allowable Voltage  =  14VDC  มี % คาดเคลื่อน L = 15%  ทำงานในช่วง 18(15-21)   =  Varistor Voltage at   1mA  DC

ตารางเบอร์วาริสเตอร์


                                             
                                              สัญลักษณ์วาริสเตอร์เลือกหัวข้อ  อ่านต่อ

อ่านค่า   R   4  แถบสี

อ่านค่า  R    5  แถบสี

ต่อ คาปาซิเตอร์  C  อนุกรม  และ ขนาน
สูตร  วงจรอนุกรม  วงจรขนาน   กฏการแบ่งกระแส   และ กฏการแบ่งแรงดัน


วัด SCR และไทริสเตอร์มอดูล


วัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง


อ่านค่าเบอร์วาริสเตอร์  ( Varistor )

และหัวข้ออื่นๆ อีกมาก   ให้ดูที่รายการหัวข้อด้านข้าง   หรือ เลื่อนหน้าด้านล่าง  >  เพื่อดูหัวข้อถัดไป 


อ่านต่อ    หัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจต่อ    ดูหัวข้อด้านล่าง