วิธีการใช้หนังสือ ECG หรือวิธีเปิดหนังสือ ECG เพื่อเทียบเบอร์และหาเบอร์แทนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 หนังสือ ECG เป็นหนังสือที่รวบรวมและแนะนำเบอร์แทน / เทียบเบอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  บทความนี้จะสาธิตวิธีเปิดหนังสือนี้     มารู้จักสารบัญของหนังสือนี้ก่อนเปิดใช้งาน จะสังเกตว่ามีหมวดหมู่ต่างๆ   โดยหมวดหมู่สุดท้ายคือ CROSS  REFERENCE และหมวดหมู่แรกคือ Product Index   ส่วนช่วงกลางๆเป็นหมวดหมู่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ


หนังสือ ECG  เทียบเบอร์ หาเบอร์แทนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หนังสือ ECG   เทียบเบอร์วิธีจำง่ายๆและเข้าใจง่ายในการเปิดหนังสือ ECG  เรียงเป็นลำดับ 1-2-3  คือ
1)  เปิดด้านหลัง  ( ดู   CROSS  REFERENCE )  จะได้  ECG  No.  จากนั้น
2)  เปิดด้านหน้า  ( ดู  Product Index )  จะได้  Page No.
3)  เปิดหน้ารายละเอียดอุปกรณ์  ซึ่งได้มาจากขั้นตอนที่  2ตัวอย่างการเปิดใช้งานและหาเบอร์แทน


จะยกตัวอย่างกรณีง่ายๆเพื่อให้เข้าใจคอนเซปต์ก่อน  สมมติว่าเราต้องการหาเบอร์แทนทรานซิสเตอร์เบอร์  TIP35A   จะเป็นทรานซิสเตอร์เบอร์อะไรใช้แทนได้  ?   เราทราบมาแล้วเบื้องต้นว่าทรานซิสเตอร์เบอร์  TIP35A   TIP35B  และ  TIP35C  เป็น Series อนุกรมเดียวกัน โดยทั้ง 3 รุ่นนี้จะแตกต่างกันที่แรงดัน Vceo  คือ   TIP35A  =  60V   ,  TIP35B  =  80V  ,    TIP35C = 100V
ดังนั้นเบอร์   TIP35C  จะสามารถใช้แทนเบอร์   TIP35A และ TIP35B  ได้
มาถึงตอนนี้เราจะลองใช้หนังสือ ECG เปิดหาเบอร์แทนบ้าง

1) นำเบอร์อุปกรณ์ที่ต้องการหาเบอร์แทนไปเปิดดู   CROSS  REFERENCE  ซึ่งเป็นหมวดหมู่อยู่ด้านหลังสุด   นำเบอร์อุปกรณ์ตามตัวอย่างคือ TIP35A  ดูตรงช่อง To be  Replaced  จากนั้นดูตรงช่อง  ECG Replacement จะได้เลข   392    จะสังเกตว่าทรานซิสเตอร์เบอร์   TIP35A   TIP35B และ TIP35C  มีเลข ECG  392 เหมือนกันทำให้เราทราบเบื้องต้นว่า 3 เบอร์นี้ใช้แทนกันได้
แต่อย่าพึ่งด่วนสรุปและนำไปใช้แทนทันที่ เพราะต้องเช็คค่าทางไฟฟ้าอื่นๆประกอบก่อนเสมอ  ก่อนนำไปใช้งานจริง     ดูรูปด้านล่าง


วิธีดูตาราง ECG  เทียบเบอร์วิธีดูตาราง ECG  เทียบเบอร์
2)  นำ  ECG Number ที่ได้จากข้อ 1) ตามตัวอย่างคือ  392   ไปเปิดดู  Product Index   ซึ่งเป็นหมวดหมู่อยู่ด้านหน้าสุด     ณ ที่ตรงข้อ2) นี้  ทำให้เราทราบข้อมูลอุปกรณ์เบื้องต้น  พร้อมกับได้เลขที่หน้า  Page No.  คือ 1-50  และเลขที่รูป  Fig No.   คือ   T48     ดูรูปด้านล่าง


วิธีดูตาราง ECG  เทียบเบอร์

วิธีดูตาราง ECG  เทียบเบอร์

วิธีดูตาราง ECG  เทียบเบอร์

นำ ECG Number ที่อยู่หมวดหมู่ด้านหลังสุด  มาเปิด Product Index ซึ่งเป็นหมวดหมู่ด้านหน้าสุด
ณ   ที่ตรง Product Index  นี้จะได้ Page No. และ Fig No.


3)  นำ Page No. และ  Fig No.  ที่ได้จากข้อ 2)  มาเปิดหาข้อมูลต่อ   จะได้ข้อมูลและรายละเอียดอื่นๆ เพิ่ม  คือหน้าที่ใช้อธิบายรายละเอียดค่าทางไฟฟ้าต่างๆ    รูปอุปกรณ์   ตัวถังและตำเหน่งขา
ตามตัวอย่าง Page No. คือ  1-50  และ Fig No. คือ  T48


ผลการเปิดหน้า  Page No. 1-50  และ Fig No.  T48 จะได้ตามนี้


หนังสือ ECGข้อควรระวังในการใช้หนังสือ ECG เทียบเบอร์  จะสังเกตว่าทรานซิสเตอร์เบอร์ TIP35A  TIP35B  และ TIP35C  มีเลขที่ ECG No. เหมือนกันคือ  ECG 392  ดูคราวๆเหมือนจะใช้แทนกันได้หมดแต่ไม่ได้ทุกกรณีคือ TIP35C มีแรงดัน Vceo 100V ใช้แทน TIP35A ซึ่งมีแรงดัน Vceo 60V ได้ แต่กลับกันเบอร์ TIP35A ไม่สามารถใช้แทน TIP35C ได้เนื่องจากแรงดัน Vceo น้อยกว่านั้นเอง
ให้อ่านเรื่องนี้เพิ่ม  หลักการพิจารณาอีกรอบ เบอร์แทนที่หนังสือ ECG แนะนำไว้   https://www.alternativeelecpn.com/2022/05/scr-ic-ecg.html
การวัด  SCR มอดูล   การวัดไทริสเตอร์   ดีหรือเสีย
เลือกหัวข้อ อ่านต่อ

การอ่านค่าตัวต้านทาน   อ่านสีตัวต้านทาน    R  4   แถบ

การอ่านค่าตัวต้านทาน   อ่านสีตัวต้านทาน   R   5   แถบ

ต่อ คาปาซิเตอร์  C  อนุกรม  และ ขนาน
สูตร  วงจรอนุกรม  วงจรขนาน   กฏการแบ่งกระแส   และ กฏการแบ่งแรงดัน


วัด SCR และไทริสเตอร์มอดูล


วัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง


อ่านค่าเบอร์วาริสเตอร์  ( Varistor )

และหัวข้ออื่นๆ อีกมาก   ให้ดูที่รายการหัวข้อด้านข้าง   หรือ เลื่อนหน้าด้านล่าง  >  เพื่อดูหัวข้อถัดไป