ไอซี ออปโต้คัปเปลอร์ Optocoupler หลักการเทียบสเปค

 หลักการเทียบสเปค  ไอซี   ออปโต้คัปเปลอร์   Optocoupler

ออปโต้คัปเปลอร์มีอินพุตและเอาต์พุต  ภาคอินพุตและเอาต์พุตเชื่อมกันด้วยแสง  กล่าวอีกอย่างภาคอินพุตกับเอาต์พุตไม่ได้เชื่อมกันทางไฟฟ้า  ใช้กับวงจรที่ภาคอินพุตกับเอาต์พุตมีระบบกราวด์ต่างกัน หรือต้องการแยกกราวด์ระหว่างอินพุตกับเอาต์พุตเพื่อความปลอดภัยและมาตรฐานความปลอดภัยกำหนดไว้   ความผิดปกติของวงจรที่ภาคอินพุตหรือเอาต์พุตจะไม่ส่งผลระหว่างกัน  การเทียบสเปคออปโต้คัปเปลอร์ต้องดูโครงสร้างข้างในเพราะภาคเอาต์พุตอาจเป็นโฟโต้ทรานซิสเตอร์   โฟโต้ไทริสเตอร์ ( SCR  Triac )  และ  Photo  FET  ตัวอย่างชื่อของ Output  เช่น    NPN Transistor ,  NPN Darlington  , NPN Dual Transistor , Low input  Drive  NPN  Transistor  , SCR  ,  Triac  ,  Triac with zero crossing circuit  ,  FET  , Hi speed open collector  , Open collector NPN  Transistor  NAND  Gate   , NPN split darlington  , Dual open collector  NPN  transistor .


รูปจากหนังสือ  ECG  , photo from ECG 
สเปคทางไฟฟ้ากรณีออปโต้คัปเปลอร์มีเอาต์พุตเป็นโฟโต้ทรานซิสเตอร์ ก็จะเป็นสเปคของ LED   สเปคของโฟโต้ทรานซิสเตอร์  และ สเปครวมของตัวอุปกรณ์ เช่น

LED  Max  rating.
I(F)      forward current  , mA
V(R)    reverse  current , voltage

Output  Rating.
Vcc (Max) 
Ic    output  current
Delay time
Data Transfer  Rate

Device rating 
P(t)   power
Isolation  rate (V)
CTR   current  transfer   Ratio  ,  %