วิธีดูมอสเฟตกับทรานซิสเตอร์ ตารางเทียบเบอร์มอสเฟต และ รวมเบอร์มอสเฟตอินเวอร์เตอร์

วิธีดูมอสเฟตกับทรานซิสเตอร์      รวมเบอร์มอสเฟตอินเวอร์เตอร์   

รายละเอียดเกี่ยวกับมอสเฟตแบ่งออกเป็น  3 ตอน   1)  วิธีดูมอสเฟตกับทรานซิสเตอร์   2) รวมเบอร์มอสเฟตอินเวอร์เตอร์     3) ตารางเทียบเบอร์มอสเฟต   ใช้เป็นตัวอยางและสังเกตลักษณะเบอร์แทน 

วิธีดูมอสเฟตกับทรานซิสเตอร์  
มอสเฟตจะมีขา  G  D  S  ส่วนทรานซิสเตอร์จะมีขา  B  C  E  ไม่สามารถใช้รูปร่างของอุปกรณ์บ่งบอกชนิดได้เนื่องจากตัวถังอุปกรณ์อาจเหมือนกันได้  ให้ดูเบอร์แล้วนำไปค้น Datasheet  จะแน่นอนที่สุด อย่างไรก็ตามพอมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเบอร์อุปกรณ์อยู่บ้าง เช่น
เบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย  2SA...  2SB..  2SC... 2SC จะเป็นทรานซิสเตอร์  ส่วนเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 2SJ....  2SK  เป็นอุปกรณ์พวกเฟต ลองใช้หลักการเบอร์ขึ้นต้นไปสังเกตชนิดอุปกรณ์ต่างๆเพิ่ม   เช่น ถ้าขึ้นต้นด้วย  IRF...    IRFP...   IXF ...  FQP....  STW...  เป็นมอสเฟต  
ถ้าเบอร์ขึ้นต้นด้วย  IRG...    FGH... เป็น   IGBT   เป็นต้น


เบอร์มอสเฟตอินเวอร์เตอร์มอสเฟตอินเวอร์เตอร์
ให้ดูขนาดกระแสและแรงดันก่อน จากนั้นค่อยดูค่าทางไฟฟ้าอื่นๆต่อไปใน Datasheet
IRFP450   14A   500V    มีไดโอดข้างใน  การเรียงขา G-D-S  มองจากด้านหน้า
IRFP460   20A   500V    มีไดโอดข้างใน  การเรียงขา G-D-S  มองจากด้านหน้า
IRFP360   23A   400V    มีไดโอดข้างใน  การเรียงขา G-D-S  มองจากด้านหน้า
IPW60R160C6       23.8A   600V   มีไดโอดข้างใน    การเรียงขา G-D-S  มองจากด้านหน้า
STW43NM60ND    35A      600V   มีซีเนอร์ไดโอดข้างใน  การเรียงขา G-D-S  มองจากด้านหน้า
STW48N60DM2     40A      600V   มีซีเนอร์ไดโอดข้างใน  การเรียงขา G-D-S  มองจากด้านหน้า
IRFZ44N                 49A      55V      มีไดโอดข้างใน
IRFP260N              50A       200V    มีซีเนอร์ไดโอดข้างใน  การเรียงขา G-D-S  มองจากด้านหน้า
IRF3710                 57A       100V    มีซีเนอร์ไดโอดข้างใน  การเรียงขา G-D-S  มองจากด้านหน้า
IXFX94N50P2        94A       500V   มีไดโอดข้างใน  การเรียงขา G-D-S  มองจากด้านหน้า
FTP11N08A           100A     75V      มีไดโอดข้างใน  การเรียงขา G-D-S  มองจากด้านหน้า
IRF3205                110A      55V      มีซีเนอร์ไดโอดข้างใน 
IRFP064N             110A       55V     มีซีเนอร์ไดโอดข้างใน
HY1906P      120A     60V     มีไดโอดข้างใน   การเรียงขา G-D-S  มองจากด้านหน้า
HY3215W     120A   150V     มีไดโอดข้างใน   การเรียงขา G-D-S  มองจากด้านหน้า
HY3810P      180A    100V    มีไดโอดข้างใน  การเรียงขา G-D-S   มองจากด้านหน้า
HY3912W     190A    125V    มีไดโอดข้างใน  การเรียงขา G-D-S   มองจากด้านหน้า
HY4008         200A    80V     มีไดโอดข้างใน   การเรียงขา G-D-S  มองจากด้านหน้า
HY4008W      200A    80V     มีไดโอดข้างใน  การเรียงขา G-D-S   มองจากด้านหน้า
HY5012W      300A    125V   มีไดโอดข้างใน  การเรียงขา G-D-S   มองจากด้านหน้า
HY5110W      316A    100V   มีไดโอดข้างใน  การเรียงขา G-D-S   มองจากด้านหน้า
HY5608W      360A    80V     มีไดโอดข้างใน  การเรียงขา G-D-S   มองจากด้านหน้า


ตารางเทียบเบอร์มอสเฟต
ข้อมูลในตารางมาจากหนังสือ ECG  แสดงเพื่อเป็นตัวอย่างและให้สังเกตลักษณะเบอร์ที่ใช้แทนกันได้
ข้อมูลในหนังสือ ECG ไม่ได้ Update มานานแล้วและเบอร์ใหม่ๆ อาจไม่มี แต่ข้อมูลบางอย่างยังใช้เป็นแนวทางได้เพราะหลักการยังคงเหมือนเดิม
แนวทางเทียบเบอร์มอสเฟตด้วยตัวเอง    อ่านที่หัวข้อนี้    https://www.alternativeelecpn.com/2022/08/irf740-irf630-irf3205-irfp460-irfp250.htmlตารางเทียบเบอร์มอสเฟต

ตารางเบอร์มอสเฟตอ่านต่อ    หัวข้ออื่นๆ   

เรียนอิเล็กทรอนิกส์ฟรี   เรื่องการเทียบเบอร์อะไหล่