วิธีหาเบอร์แทนมอสเฟต IRF740 IRF630 IRF3205 IRFP460 IRFP250 และ 10P20 10N20 MOSFET

หาเบอร์แทนมอสเฟต   IRF740    IRF630      IRF3205    IRFP460  IRFP250    และ   10P20  10N20 MOSFET 

วิธีการเทียบเบอร์หรือวิธีหาเบอร์แทนมอสเฟตให้ใช้ตารางในบทความนี้ที่อยู่ด้านล่างสุดเป็นแนวทาง   ถ้าหาเบอร์เดิมได้ให้ใช้เบอร์เดิมจะดีที่สุด กรณีจำเป็นต้องเทียบเบอร์ให้เทียบค่าทางไฟฟ้าให้ได้ใกล้เคียงเบอร์เดิมให้มากที่สุด  ขั้นตอนการเทียบเบอร์เริ่มจาก

1)   เทียบกระแส I(D)  และ แรงดัน V(DSS) และกำลังไฟฟ้าหรือวัตต์ P   ต้องเท่าค่าเดิมหรือมากกว่าก็ได้
2)   แรงดันไฟควบคุม V  (GS-th) ต้องเท่าเดิมหรือใกล้เคียงค่าเดิมให้มากที่สุด
3)   การสูญเสียขณะทำงานคือ  ค่าความต้านทาน   Rds (on) ต้องใกล้เคียงค่าเดิม หรือน้อยกว่าได้
4)   ความเร็วในการสวิตชิ่ง  ค่าเวลา td(on)  td(off)  , tr(rise time) , tf ( fall time)  ต้องใกล้เคียงค่าเดิมหรือเวลาน้อยกว่าได้(เร็วกว่าก็ยิ่งดี)
5)   ตัวถังและตำเหน่งขา  ต้องเหมือนเดิมเพื่อให้ใส่ได้พอดีโดยไม่ต้องดัดแปลง
ุ6)   ชนิด เช่น  N-Channel  หรือ  P-Channel   ?  ชนิดต้องเหมือนเดิม
7)   ข้างในมี Diode ต่ออยู่หรือไม่   ?   ถ้ามีเบอร์ใหม่ต้องมี   Diode  ด้วย
8)   ค่าทางไฟฟ้าอื่นๆ ตามในตาราง


มอสเฟต  MOSFET  Alternative replacementตัวอย่างการหาเบอร์แทนมอสเฟต

1)  IRF740   เป็นมอสเฟต   N-Channel   10A   400V  125W    ตัวถัง  TO220AB  การเรียงขา G  D  S มองจากด้านหน้า ข้างในมีซีเนอร์ไดโอดต่ออยู่กับขา D-S  การใช้งานหลักของเบอร์นี้คือ  Switching
เบอร์ใกล้เคียงคือ
2SK1378  เป็นมอสเฟต   N-Channel   10A  400V  125W    การเรียงขา G  D  S มองจากด้านหน้า ข้างในมีซีเนอร์ไดโอดต่ออยู่กับขา D-S  การใช้งานหลักของเบอร์นี้คือ  Hi speed  power   Switching


2)  IRF630  เป็นมอสเฟต   N-Channel   9A   200V  75W    ตัวถัง  TO220   การเรียงขา G  D  S มองจากด้านหน้า  การใช้งานหลักของเบอร์นี้คือ  Switching   ข้างในมีไดโอดต่ออยู่กับขา D-S  
เบอร์ใกล้เคียงคือ  
2SK1761  เป็นมอสเฟต   N-Channel   12A  250V  75W    การเรียงขา G  D  S มองจากด้านหน้า ข้างในมีไดโอดต่ออยู่กับขา D-S  การใช้งานหลักของเบอร์นี้คือ  Hi speed  power   Switching
FQP630   เป็นมอสเฟต   N-Channel   9A    200V   78W    การเรียงขา G  D  S มองจากด้านหน้า ข้างในมีไดโอดต่ออยู่กับขา D-S  การใช้งานหลักของเบอร์นี้คือ  Fast  switching


3)  IRF3205   เป็นมอสเฟต   N-Channel   110A   55V  200W    ตัวถัง  TO220AB    การเรียงขา G  D  S มองจากด้านหน้า  การใช้งานหลักของเบอร์นี้คือ   Fast  Switching   ข้างในมีซีเนอร์ไดโอดต่ออยู่กับขา D-S     
เบอร์ใกล้เคียงคือ    
AUIRF3205  เป็นมอสเฟต   N-Channel   110A   55V  200W    ตัวถัง  TO220AB    การเรียงขา G  D  S มองจากด้านหน้า  การใช้งานหลักของเบอร์นี้คือ   Fast  Switching   ข้างในมีซีเนอร์ไดโอดต่ออยู่กับขา D-S     
IRFB3206   เป็นมอสเฟต   N-Channel   120A   60V  300W    ตัวถัง  TO220AB    การเรียงขา G  D  S มองจากด้านหน้า  การใช้งานหลักของเบอร์นี้คือ    Hi speed  power   Switching       ข้างในมีซีเนอร์ไดโอดต่ออยู่กับขา D-S 


4)   IRFP460   เป็นมอสเฟต   N-Channel   20A   500V  260W    ตัวถัง  TO247AD     การเรียงขา G  D  S มองจากด้านหน้า  การใช้งานหลักของเบอร์นี้คือ     Switching power supply and motor control   ข้างในมีซีเนอร์ไดโอดต่ออยู่กับขา D-S   
เบอร์ใกล้เคียงคือ
IXTH24N50Q   เป็นมอสเฟต   N-Channel     24A  500V   360W    ตัวถัง  TO247      การเรียงขา G  D  S มองจากด้านหน้า  การใช้งานหลักของเบอร์นี้คือ     Switching power supply      ข้างในมีไดโอดต่ออยู่กับขา D-S   
FCH072N60   เป็นมอสเฟต   N-Channel    52A   600V   481W    ตัวถัง  TO247      การเรียงขา G  D  S มองจากด้านหน้า  การใช้งานหลักของเบอร์นี้คือ     Switching power supply      ข้างในมีไดโอดต่ออยู่กับขา D-S  


5)   IRF250    เป็นมอสเฟต   N-Channel     30A  200V   190W    ตัวถัง  TO247AD      การเรียงขา  G  D  S มองจากด้านหน้า  ข้างในมีไดโอดต่ออยู่กับขา D-S     การใช้งานหลักของเบอร์นี้คือ     Switching power supply  , motor control , UPS ,  DC chopper  
เบอร์ใกล้เคียงคือ  
FCH47N60N   47A   600V  368W    ตัวถัง  TO247AD      การเรียงขา  G  D  S มองจากด้านหน้า  ข้างในมีไดโอดต่ออยู่กับขา D-S     การใช้งานหลักของเบอร์นี้คือ  Solar Inverter  , AC-DC power supply
IXTH48N20     N-Channel  Mosfet     48A  200V   275W     TO247    การใช้งาน Switching Power supply , motor control , UPS 
IXTH41N25     N-Channel  Mosfet        41A    250V    300W  การเรียงขา  G  D  S มองจากด้านหน้า  ข้างในมีไดโอดต่ออยู่กับขา D-S 
STW46NF30   N-Channel  Mosfet     42A    300V  300W  การเรียงขา  G  D  S มองจากด้านหน้า  ข้างในมีไดโอดต่ออยู่กับขา D-S 
2SK3778-01           N-Channel  Mosfet    59A  250V   410W   การเรียงขา  G  D  S มองจากด้านหน้า  ข้างในมีไดโอดต่ออยู่กับขา D-S 


6) 10N20  = เบอร์เต็ม  ECX10N20  เป็น  N Channel  และ  10P20  เบอร์เต็ม  ECX10P20  เป็น  P Channel
10N20  =  ECX10N20  เป็นมอสเฟต  N-Channel  8A  200V  125W  การเรียงขา  G  S  D  มองจากด้านหน้า       การใช้งานของรุ่นนี้คือขยายสัญญาณเสียง  linear audio amplier application

เบอร์ใกล้เคียงคือ
คู่ที่ 1
2SK2221   N  Channel  8A    200V   การเรียงขา  G  S  D  มองจากด้านหน้า   ดู Datasheet  ตำเหน่งขาก่อนต่อ
2SJ352      P  Channel  8A    200V   การเรียงขา  G  S  D  มองจากด้านหน้า   ดู Datasheet  ตำเหน่งขาก่อนต่อ

คู่ที่ 2
2SJ162      N  Channel  7A    160V   การเรียงขา  G  S  D  มองจากด้านหน้า   ดู Datasheet  ตำเหน่งขาก่อนต่อ
2SJ162      N  Channel  7A    160V   การเรียงขา  G  S  D  มองจากด้านหน้า   ดู Datasheet  ตำเหน่งขาก่อนต่อ

คู่ที่ 3
2SK1530   N  Channel  12A   200V  การเรียงขา G  D  S  มองจากด้านหน้า  ระวังการเรียงขาไม่เหมือนกันให้เช็คตำเหน่งขาจาก  Datasheet   ก่อนต่อ
2SJ201      P  Channel  12A   200V  การเรียงขา  G  D  S  มองจากด้านหน้า   ระวังการเรียงขาไม่เหมือนกันให้เช็คตำเหน่งขาจาก  Datasheet  ก่อนต่อตารางแนวทางเทียบค่าทางไฟฟ้าของมอสเฟต
เทียบเบอร์มอสเฟต  MOSFET

อ่านต่อ    หัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจ เลือกหัวข้อ  >>