เทียบเบอร์ IGBT เบอร์แทน G40N60 50N60 60N60

เบอร์แทน   เทียบเบอร์    IGBT    G40N60     50N60    60N60 

แนวทางการเทียบเบอร์ IGBT ให้เช็คค่าในตารางด้านล่างสุดเป็นแนวทาง จะใช้เบอร์ G40N60     50N60    และ  60N60  เป็นตัวอย่าง    กรณีหาเบอร์เดิมได้อยู่ให้ใช้เบอร์เดิมจะดีที่สุด  ส่วนกรณีจำเป็นต้องใช้เบอร์แทนจริงๆก็ต้องเช็คค่าทางไฟฟ้าให้ได้ใกล้เคียงที่สุดและโอกาสที่จะใช้แทนกันได้ก็มีมาก  
อันดับแรกให้เช็คค่าทางไฟฟ้าหลักๆ ก่อน  คือ  กระแส Ic   แรงดัน Vce และวัตต์ต้องเท่ากับของเดิมหรือสูงกว่าได้
อันดับ 2   ให้เช็คความสูญเสียขณะ  IGBT  ทำงาน ON   คือค่า Vce sat.   ยิ่งน้อยยิ่งดี
อันดับ 3   ให้เช็คความเร็วในการสวิตชิ่ง   Switching  time  คือค่า  td(ON)  ,  td(OFF)  ,  tf = fall time  และ tr =  rise time     ค่าทางเวลาเหล่านี้ต้องเท่ากับของเดิมหรือเร็วกว่าได้ ส่วนกรณีถ้าได้ค่าเวลาใกล้เคียง  ตอบไม่ได้ว่าจะใช้งานได้ 100%  ช่างต้องทดลอง ผลอาจใช้แทนได้หรือเป็นกรณีอื่นๆก็ได้


เทียบเบอร์  IGBT  เบอร์แทน   G40N60     50N60    60N60


กรณีตัวอย่างเทียบเบอร์  IGBT 

1)  G40N60   40N60  เป็นเบอร์ย่อ ( marking code )   เบอร์เต็มคือ  FGA40N60UFD
มีสเปคทางไฟฟ้า     40A   600V   160W   ความเร็ว  Ultra-Fast    IGBT   ตัวถัง  TO-247  
แรงดันไฟคอนโทรล  Vges =  ±   20V   มีไดโอดอยู่ข้างในดังนั้นเบอร์แทนต้องมีไดโอดอยู่ข้างในด้วย
ลักษณะการเรียงขา G  C  E  เมื่อมองจากด้านหน้า    เบอร์ที่สเปคใกล้เคียงคือ ช่างต้องเช็ครายละเอียดอีกรอบก่อนต่อใช้งานโดยใช้แนวทางในตารางด้านล่างสุด
ข้อควรคำนึงคือถ้าเบอร์เดิมมีไดโอดอยู่ข้างในเบอร์ใหม่ที่จะใช้แทนต้องมีไดโอดอยู่ข้างในด้วยและใช้ค่าที่มีกระแสและแรงดันสูงกว่าได้   รหัส D ต่อท้ายหมายถึงมีไดโอดข้างใน   เบอร์ใกล้เคียงคือ

FGAF40N60UFD    Ultra-Fast        IGBT    40A   600V  100W    มีไดโอดข้างใน
XGH40N60C2D1    HIPER  FAST  IGBT   75A   600V   300W   มีไดโอดข้างใน
IXGR40N60C2D1   HIPER  FAST  IGBT   56A   600V   170W   มีไดโอดข้างใน
IXGX40N60BD1     HIPER  FAST  IGBT   75A   600V   250W   มีไดโอดข้างใน
FGH40N60SFD      Fast      switcing  IGBT  56A  600V   170W   มีไดโอดข้างใน
FGH40N60UFD                   Fast switching  IGBT  40A  600V  290W   มีไดโอดข้างใน
SGF40N60UFD                   High speed  switching   IGBT  40A  600V  96W     มีไดโอดข้างใน
TGAN40N60FD                  High speed  switching   IGBT  40A  600V  231W   มีไดโอดข้างใน


2)  50N60  เบอร์ย่อนี้ให้ระวังเพราะรหัสใกล้เคียงกันมีทั้ง IGBT และ MOSFET ต้องเช็คเบอร์เต็มก่อนว่าเป็นอะไร   ถ้าเป็น IGBT เบอร์เต็มคือ   IXRH50N60    สังเกตลักษณะเบอร์  IGBT เช่น  FGW50N60H   มี  Marking    50G60H  และ   IGB50N60T  มี Marking G50T60 เป็นเบอร์  IGBT    ส่วนตัวอย่างเบอร์มอสเฟตตัวอย่าง  เช่น  IXFH50N60P3    KMB050N60P   FDBL0150N60  
50N60L-TM3-T    กลับมาที่ IGBT เบอร์   IXRH50N60     มีสเปคทางไฟฟ้า   60A  600V  300W  เบอร์นี้เป็นรหัส 50N แต่ตาม Datasheet เบอร์นี้ทนได้  60A    มีคุณสมบัติเด่น   Reverse Blocking capability     IGBT   ตัวถัง  TO-247AD   แรงดันไฟคอนโทรล  Vges =  ±   20V     ลักษณะการเรียงขา G  C  E  เมื่อมองจากด้านหน้า
เบอร์ที่สเปคใกล้เคียงคือด้านล่าง  ช่างต้องเช็ครายละเอียดอีกรอบก่อนต่อใช้โดยใช้แนวทางในตารางด้านล่าง
ข้อควรคำนึงคือถ้าเบอร์เดิมมีไดโอดอยู่ข้างในเบอร์ใหม่ที่จะใช้แทนต้องมีไดโอดอยู่ข้างในด้วยและใช้ค่าที่มีกระแสและแรงดันสูงกว่าได้    เบอร์ใกล้เคียงคือ

FGW50N60H       50A     600V    360W 
FGW50N60HD    50A     600V    360W    ข้างในมีไดโอด  ( รหัส D = มีไดโอดข้างใน )
IGW75N60T        75A     600V    428W  
IKW75N60T        75A     600V    428W
IXGH48N60A3   75A      600V    300W3)   60N60  เบอร์เต็มคือ   FGH 60N60SMD   60A   600V  600W  Fast  swithching   เบอร์นี้มีไดโอดข้างใน ให้สังเกตจากรหัส SMD ที่ต่อท้าย โดย  D หมายถึงมี Diode / ไดโอด ต่ออยู่ข้างใน
แรงดันไฟคอนโทรล  Vges =  ±   20V     ลักษณะการเรียงขา G  C  E  เมื่อมองจากด้านหน้า
เบอร์ที่สเปคใกล้เคียงคือด้านล่าง   ช่างต้องเช็ครายละเอียดอีกรอบก่อนต่อใช้โดยใช้แนวทางในตารางด้านล่าง
ข้อควรคำนึงคือถ้าเบอร์เดิมมีไดโอดอยู่ข้างในเบอร์ใหม่ที่จะใช้แทนต้องมีไดโอดอยู่ข้างในด้วยและใช้ค่าที่มีกระแสและแรงดันสูงกว่าได้   เบอร์ใกล้เคียงคือ

FGH60N60UFD     120A   600V      298W  
FGH75T65UPD     75A     650V       375W
FGW75N60HD      75A    600V       500W
AOK60B60D1        60A    600V      417W
IRG7PG42UD        85A    1000v      320W
IRG7PH44K10D    70A    1200V     320W
IRG7PH50K10D    90A    1200V     400W
IRGP4266D              140A   650V    455W
IRGP4660D              100A   600V    330W
IRGP4750D              70A     650V    273W
IRGP4790D              140A   650V    455W
IXXH75N60B3D1   160A    600V    750Wตารางใช้เป็นแนวทางเทียบเบอร์  IGBT

ตารางเทียบเบอร์  IGBTอ่านต่อ    หัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจ เลือกหัวข้อ   
การวัดไทริสเตอร์ การวัด SCR  มอดูล  ดีหรือเสีย