เบอร์แทนไดโอด 1N5819 1N5822 1N4077 1SS133T BY127 เทียบเบอร์ไดโอด 5 รุ่น

เบอร์แทนไดโอด    1N5819    1N5822  1N4077     1SS133T     BY127  

การเทียบเบอร์ไดโอดเพื่อหาเบอร์แทนนั้น อันดับแรกให้หาข้อมูลสเปคของเบอร์เดิมก่อน จากนั้นจึงพิจารณาหาเบอร์แทนที่มีสเปคใกล้เคียงเบอร์เดิมให้มากที่สุดหรือมีสเปคที่ดีกว่าเดิมก็ได้  ควรพิจารณาในส่วนการใช้งานด้วยว่าตัวเดิมกับตัวใหม่มีประเภทวงจรใช้งานเหมือนกันหรือไม่  ?    ( application)


ไดโอด  1N5819  1N5822 1N4077   1SS133T   BY127   Diode1)    1N5819   เป็นช๊อตกี้ไดโอด  1A   40V   ใช้งานภาคจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง  อะแดปเตอร์ และ  วงจร DC to DC converter 
  อาจพิจารณ์เบอร์ต่อไปนี้
  SB140  ช๊อตกี้ไดโอด  1A  40V   
  SB150  ช๊อตกี้ไดโอด  1A  50V   
  SB160  ช๊อตกี้ไดโอด  1A  60V   
  SR104    1A  40V
  SR105    1A  50V
  SR106    1A  60V
  SB1H90  1A  90V
  SB1H100   schottky diode     1A  100V
  SR110     1A  100V
  SB260S   2A  60V
  SB240S   schottky diode     2A  40V


2)   1N5822    เป็นช๊อตกี้ไดโอด  1A   40V   ใช้ในวงจรอินเวอร์เตอร์  วงจรป้องกันการต่อผิดขั้ว และวงจรที่ใช้ไฟแรงดันต่ำในการทำงาน
อาจพิจารณาเบอร์ต่อไปนี้
SB340     3A   40V
SB350     3A   50V
SB360     3A   60V
MBR360  3A   60V
SB3H90   3A   90V
SB3100    3A  100V
SB3H100 3A  100V
MBR10100    10A  100V    มี 2 ขา ตัวถัง  TO220-2  (  ตัวถังไม่เหมือนเดิม )
MBR1060      10A   60V         มี 2 ขา ตัวถัง  TO220-2  (  ตัวถังไม่เหมือนเดิม )
STPS745FP   45V  7.5A   TO220FP    2 ขา   (  ตัวถังไม่เหมือนเดิม )


3)     1N4077  เป็น Small Signal  diode 130mA  80V     มีขนาดเล็ก   การใช้งานเป็น Switching Diode และมีเวลา   High speed  Trr =  1.2ns
อาจพิจารณาเบอร์ต่อไป เป็นสเปคใกล้เคียง
1SS133M  150mA  90V    การใช้งานเป็น    Switching Diode   Trr(Max) = 4ns
1N4148     200mA  100V  เป็น Small Signal Diode  มีเวลา   Trr(Max) = 4ns
1N916       200mA  100V  เป็น Small Signal Diode  มีเวลา   Trr(Max) = 4ns
1N4448     200mA  75V    เป็น Small Signal Diode  มีเวลา   Trr(Max) = 4ns
1N914       200mA  75V    เป็น Small Signal Fast Switching Diode   มีเวลา   Trr(Max) = 4ns


4)    1SS133T   เป็น  Switching diode  90V  130mA   คุณสมบัติคือ High spee  สวิตชิ่ง   มีเวลา Trr =  4ns
เบอร์สเปคใกล้เคียง
1N914    100V    300mA    Trr   =  4ns
1N4148  100V    200mA    Trr   =  4ns
1N4448  100V    200mA   Trr    =  4ns


5)  BY127   เป็น   High Voltage Silicon Diode  มีสเปค     1250V     1A
เบอร์สเปคใกล้เคียง  
  SF1200       1200V     1A
  STTH112    1200V     1A
  GP10T        1300V     1A
  BY133         1300V    1A
  1N4007-13  1300V    1A
  GP10W       1500V     1A
  SF1600       1600V     1A
  GP10Y        1600V     1A
  EM516        1800V     1A  
อ่านต่อ    หัวข้ออื่นๆ