เบอร์แทนไดโอด 1N5408 1N4007 MUR460 และ SR515 เทียบเบอร์ไดโอด

เบอร์แทนไดโอด   1N5408   1N4007   MUR460   และ   SR515   

หลักการเทียบเบอร์ไดโอดคือดูค่า  กระแส  แรงดัน  ลักษณะตัวถัง  ความเร็วในการทำงาน และประเภทวงจรที่ใช้งาน และอื่นๆตามลักษณะงานนั้นๆกำหนดไว้ (ต้องการ)

ไดโอด  1N5408   1N4007   MUR460   SR515  Diode

 1)    1N5408  เป็น  Standard   Diode  3A   1000V    ใช้ในงานเร็คติไฟร์และใช้งานทั่วไป 
        เบอร์ที่น่าพิจารณาใช้แทน

             1N5408G     3A      1000V
             1N5554        3A      1000V
             STTH310     3A      1000V
             UF5408        3A       1000V
             FR307          3A      1000V
             1N5554        3A      1000V
             หรืออาจใช้เบอร์อื่นๆที่ทนกระแสได้สูงกว่า 3A  


2)    1N4007    เป็น Standard   Diode  ชนิดซิลิกอน  1A   1000V  ใช้งานเร็คติไฟร์ในพาวเวอร์ซัพพลาย ใช้งานทั่วไปและใช้เป็น Freewheeling  Diode 

       เบอร์ทีน่าพิจารณาใช้แทน
         UF4007              1A    1000V
         MUR1100          1A    1000V
         BYW27-1000    1A    1000V
         BA159               1A    1000V
         RGP10M           1A    1000V
         FR107               1A    1000V
         UF4008             1A    1000V
 และอาจใช้เบอร์อื่นๆที่ทนกระแสได้สูงกว่าตามเบอร์ไดโอดในข้อ  1)  


3)   MUR460   เป็นไดโอดชนิด  Fast Recovery  4A  600V   มีระยะเวลา Trr <50ns ใช้ในงานความถี่สูงใช้ไดโอดทั่วไปแทนไม่ได้   ส่วนเบอร์แทนของ MUR460  คือ
MUR470    4A   700V
MUR470E  4A   700v
MUR480     4A   800V
MUR490    4A   900v
MUR490E  4A   900v
MUR4100  4A    1000V
เบอร์ที่น่าพิจารณา
UF408G       4A   800V    Trr   =  75ns 
UF4010G     4A   1000V  Trr   =  75ns
STTH4L06   4A   600V   Trr = 75ns
ER506          5A    600V    Trr    =  35ns
RF505TF6SC9    5A  600V   Trr = 30ns  ตัวถังเป็น  TO-220-2 2 ขา  ( ตัวถังไม่เหมือนเดิม)
RFN5TF8SC9     5A  800V   Trr = 40ns  ตัวถังเป็น  TO-220-2   2 ขา  ( ตัวถังไม่เหมือนเดิม)  


4)   SR515    เป็นซ๊อตกี้ไดโอด  5A  150V  ใช้งานที่ภาคจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง  อะแดปเตอร์แปลงไฟ  และวงจร DC-DC converter
เบอร์แทนคือ  SR520  ซ๊อตกี้ไดโอด  5A  200V
เบอร์ที่น่าพิจารณาคือ
SB5200           เป็นซ๊อตกี้ไดโอด      5A  200V
SR515A0G     เป็นซ๊อตกี้ไดโอด      5A  150V
MBR5150       เป็นซ๊อตกี้ไดโอด      5A  150V    มี   2 ขา  ( ตัวถังไม่เหมือนเดิม)  
MBR6200F     เป็นซ๊อตกี้ไดโอด      6A  200V    มี   2 ขา  ( ตัวถังไม่เหมือนเดิม) 
STPSC606D   เป็นซ๊อตกี้ไดโอด      6A  600V   ตัวถังเป็น  TO-220AC  มี   2 ขา  ( ตัวถังไม่เหมือนเดิม)  
STPSC806D   เป็นซ๊อตกี้ไดโอด      8A  600V   ตัวถังเป็น  TO-220AC  มี   2 ขา  ( ตัวถังไม่เหมือนเดิม) 
MBRF10200   เป็นซ๊อตกี้ไดโอด     10A  200V   มี   2 ขา  ( ตัวถังไม่เหมือนเดิม)  
SB10150         เป็นซ๊อตกี้ไดโอด     10A  15อ่านต่อ    หัวข้ออื่นๆ